U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > Archief Ypsilon Nieuws
  3.  > YN 2008
  4.  > YN 3-2008
  5.  > 4 - Precies wat de psychiatrie nodig heeft, een frisse blik

YN 3-2008

Centrum van Integrale Psychiatrie in Groningen

Precies wat de GGZ nodig heeft, een frisse blik

Ik zou aan schizofreniepatiënten willen zeggen: “Als je in staat bent om een consult te doen bij de poli Integrale Psychiatrie ben je op de goede plek.” Vorig jaar bezocht Marja Westerman een congres over integrale psychiatrie. Daar werd een dialoog gevoerd tussen reguliere en alternatieve hulpverleners, wetenschappers en studenten. Dé manier om elkaar beter te leren kennen. De mogelijkheden en de moeilijkheden van een integrale aanpak in de psychiatrie kwamen aan bod. Geïnspireerd door dat congres ging zij op bezoek bij het Centrum Integrale Psychiatrie in Groningen en sprak met initiatiefnemer Rogier Hoenders.

Het aantal mensen met schizofrenie dat de polikliniek van het centrum consulteert is nog klein. Tot nu toe tien patiënten. Schizofreniepatiënten hebben vaak moeite met het nemen van initiatieven en ook met reizen. Maar ik zou aan patiënten willen zeggen: “Als je in staat bent om een consult te doen bij de poli voor Integrale Psychiatrie ben je hier wel op een goede en veilige plek. Je persoonlijke verhaal staat echt centraal. Er wordt naar je geluisterd en je wordt gerespecteerd. Daar wordt tijd voor genomen. Je familie of een vertrouwenspersoon is ook welkom. Want als je werkelijk aan de gang wilt met een gezonde leefstijl, voeding, supplementen en wat er verder allemaal kan om de kwaliteit van je leven te verbeteren, is het fijn als naasten je daarbij kunnen steunen.”

Rogier Hoenders werkt met velen samen in het Centrum Integrale Psychiatrie. Hij is een jonge en bevlogen psychiater die een brug weet te slaan tussen de reguliere psychiatrie en aanvullende alternatieve geneeskunde. Hij werkt op een wetenschappelijk gefundeerde wijze. Hij luistert goed naar voor- en tegenstanders van alternatieve geneeskunde en is bereid de ervaringen en onderzoeken te integreren in zijn werkwijze. Alle medewerkers zijn hoog gekwalificeerd en hebben een belangstellende en onderzoekende houding tegenover de vele extra mogelijkheden die aanvullende en alternatieve geneeskunde biedt. Waar ik echt een warm gevoel van kreeg was de sfeer waarin patiënten hun psychiater of andere behandelaar ontmoeten, met veel respect en een accepterende houding naar alles wat voor een patiënt belangrijk is. De frisse blik en de ruimte van denken. Dat is precies wat de GGZ in Nederland nodig heeft. En waar wij als familie ook zo veel belang bij hebben.

Hoenders studeerde in 2003 af als psychiater. Tijdens zijn studie viel het hem op hoe weinig aandacht er werd besteed aan aanvullende en alternatieve methodes in de geneeskunde. Omdat zijn vader en moeder in hun huisartsenpraktijk alternatieve geneeskunde lieten samengaan met reguliere geneeskunde had hij een goed beeld van de werkzaamheid van die combinatie. Eenmaal zelf arts, ging hij op zoek naar wetenschappelijk onderzoek dat de technieken uit de alternatieve geneeskunde onderbouwde. Het inspireerde hem dat er zoveel erkend onderzoek was gedaan en hij besloot om zijn afstudeeronderwerp in die richting te zoeken. Hij wilde ook als psychiater de reguliere en alternatieve methodes integreren om zijn patiënten zo optimaal mogelijk te kunnen behandelen. “Dokters willen mensen beter maken en halen alles uit de kast om dat te realiseren.” Hij vertelt enthousiast over het eerste congres Integrale Psychiatrie in 2006 waar 1100 deelnemers kwamen. De belangstelling is dus groot binnen de GGZ in Nederland.

Patiënten zijn in deze tijd meer en meer op zoek naar nieuwe wegen om hun klachten te verminderen. Het is belangrijk dat ze daar met hun arts over kunnen overleggen zodat er veilige keuzes gemaakt kunnen worden en de kwaliteit van de aangeboden aanvullende en alternatieve methoden gewaarborgd is. Het Centrum Integrale Psychiatrie kan hierbij adviseren. Zij bouwen een netwerk op met betrouwbare en kwalitatief goede alternatief werkende therapeuten. Die therapeuten zijn lid van erkende beroepsverenigingen en aanspreekbaar op de kwaliteit van de door hen geleverde zorg. Bij doorverwijzing is er contact tussen de reguliere behandelaars en de therapeuten die alternatieve therapie aanbieden. Er is over en weer rapportage en die wordt gebruikt voor het wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit en veiligheid, dat gedaan wordt door een speciale onderzoeksgroep, ‘De Middenweg’, van het Centrum Integrale Psychiatrie. Omdat iedere patiënt een onderzoekpatiënt is, wordt hij nauwkeurig gevolgd in het proces dat hij doormaakt en de resultaten ervan.

Het Centrum maakt onderscheid tussen het aanbod dat wetenschappelijk onderbouwd is met onderzoek en alternatieven die die onderbouwing nog niet hebben. Veel van dit onderzoek wordt in het buitenland gedaan. Maar ‘De Middenweg’ timmert hard aan de weg om ook in Nederland meer onderzoek te doen. Wil je samenwerking tussen regulier werkende artsen en integraal werkende artsen dan is meer wetenschappelijk onderzoek de basis.

Het reguliere aanbod van het Centrum is ruim en omvat diagnostiek, adviezen voor medicatie, cognitieve gedragstherapie, psychotherapie, systeemtherapie (gericht op partner en familierelaties), traumabehandeling, psychomotorische behandeling, activerende en ondersteunende begeleiding, psycho-educatie voor de patiënt en zijn naasten, hulp bij acceptatie en rouwverwerking, methoden voor terugvalpreventie.

Aanvullend wordt gewerkt met voeding- en leefstijladviezen, voedingssupplementen, kruidenpreparaten, mindfulness, hartcoherentietraining, massage en dageraadsimulatie (lichtwekker). Bij dit aanbod is sprake van wetenschappelijk onderzoek dat de veiligheid en effectiviteit van de methoden bevestigd.
Het jaarlijkse congres is één van de informatie-activiteiten van het Centrum. Hulpverleners kunnen er ook terecht voor workshops en cursussen. Het centrum biedt opleidingsplaatsen aan artsen, verpleegkundigen, therapeuten en studenten.

Het is duidelijk dat patiënten die zich tot het Centrum Integrale Psychiatrie wenden zelf belangstelling hebben om hun psychische klachten integraal te willen aanpakken. Omdat het aanbod uniek is in Nederland, zijn patiënten uit het hele land welkom. Als ze geholpen worden met het nemen van het initiatief en het overbruggen van de afstand, zullen veel meer schizofreniepatiënten de weg naar het Centrum kunnen vinden. En als hun hulpverleners belangstelling krijgen voor de integrale aanpak, komt die vanzelf dichterbij.

 
 
Marja Westerman – yn@ypsilon.org
 
Polikliniek Integrale Psychiatrie 050-5223135: alle psychische klachten, ook gelegenheid voor een second opinion. integralepsychiatrie@lentis.nl
Voor alternatieve geneeswijzen in het algemeen wordt er verwezen naar therapeuten die voldoen aan kwaliteitscriteria die door het Centrum Integrale Psychiatrie zorgvuldig zijn opgesteld. Het netwerk van therapeuten waar zij naar willen verwijzen is in ontwikkeling.
 
De kosten van de behandeling worden vanuit de ziektekostenverzekering gedekt waar het reguliere geneeskunde betreft. Bij verwijzingen naar alternatieve geneeskunde gaat dat volgens de voorwaarden van de aanvullende verzekering. Die zijn voor iedere verzekering en bij de diverse polissen verschillend. Kijk in de polis of vraag het na bij de verzekeringsmaatschappij.
 
In kader:
Wetenschappelijke onderbouwing
Het centrum Integrale Psychiatrie is voor die patiënten die zoeken naar een integrale behandeling van hun problemen en belangstelling hebben voor zingeving en spiritualiteit bij het genezingsproces.
Integrale psychiatrie houdt in dat naast de gebruikelijke reguliere technieken ook complementaire (aanvullende) en alternatieve technieken worden toegepast. Dat gebeurt in Groningen op basis van wetenschappelijk onderzoek. Iedere patiënt die de Poli Integrale Psychiatrie van Lentis bezoekt is tegelijk onderzoekspatiënt. Naast de psychopathologie worden ook het sociaal functioneren, welbevinden, kwaliteit van relaties, lichamelijk functioneren en andere variabelen gemeten. Omdat klassieke RCT onderzoeken hiervoor niet erg geschikt zijn kiest men voor de n=1 methode. Dat wil zeggen dat patiënten gedurende langere tijd worden gevolgd en intensief bevraagd op eerder genoemde aspecten die met de ziekte gepaard gaan. Internationaal worden deze n=1 onderzoeksmethodes binnen de complementaire alternatieve geneeskunde steeds vaker gebruikt. Deze onderzoeken leveren veel belangrijke informatie op. Voor Nederland een nieuwe ontwikkeling.
sluit venster