U bent hier:
  1. home
  2.  > zorg en herstel
  3.  > wegwijs in de zorg
  4.  > verplichte zorg

Verplichte zorg

Dwang in de zorg mag alleen als het echt niet anders kan. Dat wil zeggen: als er zonder zorg of behandeling 'ernstig nadeel' ontstaat voor jouw naaste zelf of voor jullie, de mensen in zijn omgeving. Verplichte zorg in de ggz wordt geregeld via de Wet verplichte ggz (WvGGZ). 
De officiële website van de overheid over de wet is: www.dwangindezorg.nl

Wvggz

De Wet verplichte ggz heeft per 1 januari 2020 de oude wet BOPZ vervangen. Belangrijke verschillen zijn: een grotere rol voor familie en de mogelijkheid van dwangbehandeling zonder opname. 
Volgens de Wvggz kan iemand tegen zijn zin behandeld worden. Daar zijn twee manieren voor: 

  • Crisismaatregel – voor spoed
  • Zorgmachtiging – als er meer tijd is

Ga naar de Toolkit Crisis thuis voor meer informatie over deze maatregelen.

Meldnummer 'zorgwekkend gedrag'

Iedereen die zich zorgen maakt over een kwetsbaar persoon of iemand met verward gedrag kan een melding doen bij de gemeente of via het landelijk meldnummer 0800 1205. Een groot verschil met de oude wet is dat een melding van familie serieus moet worden genomen. 
Hoe doe je een melding? Lees daar meer over in de toolkit Crisis Thuis.

Verschillende vormen van verplichte zorg

In een zorgmachtiging of crisismaatregel wordt vastgelegd welke vormen van verplichte zorg mogen worden toegepast. Die kan bestaan uit:

  • Het ondergaan van medische behandeling - bijvoorbeeld toedienen van medicijnen.
  • Beperking van de vrijheid - bijvoorbeeld opsluiten in een speciaal ingerichte, afgesloten kamer (separeren).  

Lees hier meer over de verschillende vormen van verplichte zorg.

Plan van Aanpak

In de Wvggz staat dat patiënten zo veel mogelijk regie moeten kunnen houden. Om verplichte zorg te voorkomen kan je naaste een eigen plan van aanpak maken. Hij kan ook in een hulpkaart of crisiskaart aangeven welke verplichte zorg hij het minst schadelijk vindt.  
Advies en steun kan je naaste vragen bij een patiëntenvertrouwenspersoon (PVP).

Ook staat in de wet dat jij als naaste zo veel mogelijk moet worden betrokken als verplichte zorg aan de orde is. In de toolkit Crisis Thuis staat wat je zelf kunt doen. Jijzelf kunt steun krijgen via de familievertrouwenspersoon (FVP).

Dwangbehandeling thuis

Met de komst van deze nieuwe wet kan dwangbehandeling ook thuis worden opgelegd. Je naaste hoeft dus niet meer altijd te worden opgenomen in een kliniek. Dat heeft grote gevolgen voor familie. Het kan zijn dat jij voor je naaste moet zorgen en met zijn crisis omgaan. Om je daarbij te helpen ontwikkelde Ypsilon de toolkit 'Crisis thuis'. Klik hier voor de toolkit Crisis thuis.

Eigen ervaringen?

Heb je ervaringen (positief of negatief) met de Wvggz? Meld die dan via de Ervaringenmonitor van MIND. De ervaringen van cliënten en naasten in 2020 met de wet werden vastgelegd in het rapport Ervaringen met de Wet verplichte ggz in 2020: Het perspectief van (voormalige) cliënten, familieleden en naasten

Nog even dit....

Ypsilon komt op voor mensen met psychosegevoeligheid en hun naasten. Al ruim 35 jaar. 
Voel je je gesteund door Ypsilon? Steun dan ook de vereniging! Door lid te worden, door donateur te worden of met een gift.
Met jouw lidmaatschap maak je de vereniging groot. Hoe groter hoe belangrijker. En hoe beter we jouw belangen kunnen behartigen. En dat is hard nodig met alle bezuinigingen op de voorzieningen voor onze doelgroep. Veel dank vast!
Meer informatie

 

sluit venster