U bent hier:
  1. home
  2.  > zorg en herstel
  3.  > complexe zorg
  4.  > dakloos

Dakloos

De sociale gevolgen van een psychose kunnen verwoestend zijn. Twee jaar na het begin van de psychose zijn twee van de tien patiënten dakloos geraakt. Een groot deel van de dak- en thuislozen in de grote steden bestaat uit psychiatrisch patiënten. 

In een aantal grote steden zijn speciale teams die zorg verlenen aan dakloze patiënten. Verder hebben veel GGZ-instellingen hun eigen (F)ACT-teams, die ook zorg (kunnen) bieden aan mensen die dakloos zijn.

ACT staat voor Assertive Community Treatment. Het is een vorm van actieve ambulante behandeling waarbij een team van hulpverleners mensen die langdurig zorg nodig hebben samenhangende hulp biedt op alle gebieden: wonen, financiën, werken/school en (samen)leven. Er wordt gekeken naar een passende woonplek, maar bijvoorbeeld ook naar een zinvolle bezigheid. De achterliggende gedachte is dat als op meerdere terreinen hulp wordt geboden de kans groter is dat de patiënt zijn leefwijze verandert.
FACT staat voor Functie Assertive Community Treatment. Het gaat hierbij om een behandeling waarbij verschillende hulpverleners in wijkteams samenwerken.
Deze zorg zien we onder verschillende namen in het aanbod terug, zoals OGGZ (Openbare Geestelijke GezondheidsZorg)-team, Rehabteams. Bemoeizorg of casemanagement zijn wat oudere termen.

Verschil ACT en FACT?
Het verschil tussen ACT en FACT is dat ACT zich uitsluitend richt op ernstig ontregelde patiënten, terwijl FACT daarnaast ook de min of meer stabiel functionerende patiënten in het vizier heeft. Op deze manier kan het team de patiënt in alle situaties bijstaan: niet alleen als hij stabiel functioneert, maar ook op het moment dat hij in crisis verkeert of dreigt te raken.

sluit venster