U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > Archief Ypsilon Nieuws
  3.  > YN 2012
  4.  > YN 1 - 2012
  5.  > Zodat we niemand vergeten

YN 1-2012

Kaderwerk

Ria Trinks en Gee de Wilde

Zodat we niemand vergeten

Cliëntenbelang Utrecht heeft zich een paar jaar geleden het lot aangetrokken van mensen die soms al decennia in psychiatrische voorzieningen verblijven. Bij alle – terechte – aandacht voor een menswaardig bestaan van patiënten die in de samenleving wonen, lijkt het er nogal eens op dat de mensen die op de oude terreinen van de psychiatrische inrichtingen achterblijven vergeten worden. Ze worden als uitbehandeld beschouwd, zitten vaak zwaar onder de medicijnen, worden nogal eens langdurend gesepareerd, en wonen in veel gevallen in verwaarloosde gebouwen. Helaas zijn hun dagen vaak nog net zo leeg als tien jaar geleden, toen het rapport ‘Een keten van lege zondagen’ uitkwam. Op alles wordt beknibbeld: op personeel, op voedsel, op aandacht, op dagbesteding, op contact met de buitenwereld en familie. ‘Herstel’ – dat eigentijdse begrip dat zoveel patiënten hun leven teruggeeft – gaat aan deze groep al snel geheel voorbij.

Maar gelukkig zijn er in het land instellingen waar een dam is opgeworpen tegen die verwaarlozing; waar managers, psychiaters, verpleegkundigen, familieleden en (vertegenwoordigers van) patiënten met succes het leven van die lang verwaarloosde groep een nieuwe impuls hebben gegeven. Zo werden bij Lentis in ZuidLaren lethargische patiënten enkele jaren geleden actief op een zorgboerderij. Ze kregen betere huisvesting, en het (slaap)medicijn gebruik kon drastisch verminderd worden. Bij Emergis in Zeeland helpen 31 voedingsassistenten de bewoners elke dag bij het koken. Geen voorgestoomde kant-en-klaarmaaltijden meer uit de centrale keuken! In Heiloo zijn gastvrouwen aangesteld die niet uit de zorg komen. Zij zorgen ervoor dat ook mensen op de gesloten afdelingen actief worden. Op Tiengemeten zijn bewoners elke dag in de weer bij het verbouwen, bewerken en koken van hun voedsel. Slaapmedicatie is niet meer nodig  En gelukkig op heel veel plaatsen zorgt nieuwe, zelfstandige huisvesting eindelijk voor een gevoel van eigenwaarde.

Een werkgroep van Cliëntenbelang Utrecht heeft de afgelopen twee jaar bij meer dan 20 instellingen goede voorbeelden bezocht op het gebied van langdurende verblijfszorg. Het gaat daar zichtbaar beter met de mensen die op zoveel plaatsen nog steeds als opgegeven worden beschouwd. Op alle plaatsen die de werkgroep bezocht zijn foto’s gemaakt. De ervaringen bij de goede voorbeelden kunnen zo doorverteld worden met een powerpoint ter illustratie, zodat ook elders managers en hulpverleners actief worden om het leven van hen die het langst in de psychiatrie verblijven waarde te geven.

In 2012 verschijnt de tweede versie van het boekje waarin de ervaringen van de werkgroep staan beschreven. De groep geeft presentaties om aan iedereen die het wil zien te tonen hoe het kan. Hoe het wonen beter kan, de dagbesteding, de aandacht, de contacten met mensen buiten de instelling, en natuurlijk met familie.

Ook voor leden van Ypsilon zijn die presentaties welkom, zoals in november op de Studiedag bleek. Uit de vragen en reacties die wij  krijgen via onze website blijkt dat nog heel veel Ypsilonleden vaak ongelukkig zijn met de situatie van hun vaak al lange jaren opgenomen familielid. Ondanks de geweldige vooruitgang die de psychosezorg in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, kwam deze zorg voor vele opgenomen cliënten van Ypsilonleden van het eerste uur eigenlijk te laat. Er is nog altijd een generatie patiënten die niet heeft kunnen profiteren van de fantastische resultaten die nu geboekt worden. Laten we hen vooral niet vergeten.

Informatie:  www.ggz-forum.nl

sluit venster