U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > Archief Ypsilon Nieuws
  3.  > YN 2012
  4.  > YN 3- 2012
  5.  > Polemiek

YN 3-2012

De weerspiegeling van het gelijk

Geertje wil een lans breken voor psychiatrische patiënten en hun familie. Niets is haar te gek om het taboe te doorbreken in een doodnormale zaak: de patiënt als volwaardig lid van de samenleving én zorg op maat. Ansje is een voorstander van op resultaat gerichte acties.

YN-redactieleden Ansje Adema en Geertje Paaij schrijven elkaar brieven over zorg die beter moet en over zorgen die zij delen, maar soms verschillend beleven.

 

Lieve Ansje,

Dank voor je tip over de training Interactievaardigheden van Bureau de Mat. Het is niet zozeer dat mijn theepotje leeg raakt door de zorgen over mijn dochter. Zij heeft een erg betrokken mentor en een sociale bewindvoerder zodat mijn hoofd niet volloopt met beslommeringen.
Het nieuws over de teruggedraaide bezuinigingen en de stukgelopen CAO-onderhandelingen volg ik daarentegen op de voet. Als werkgevers nu eens ruimhartig faciliteiten beschikbaar zouden stellen voor mantelzorgers? De baas kent extra verlofdagen toe voor het volgen van de training van de Mat en de zorgverzekeraar betaalt. Het ziekteverzuim daalt en de zorgverzekeraar ziet minder vaak facturen van de huisarts of specialisten.

En mijn warrige brein dan? Teveel prikkels. De gesel van deze tijd: mail, sms, Whatsapp, pingen op de BlackBerry, Twitter, Facebook.

Ik heb het drastisch teruggeschroefd. Controversieel? Laten we hopen dat de Wet Werken naar Vermogen in zijn huidige vorm van tafel gaat.

12 september staat rood omcirkeld in mijn agenda. Want de datum voor de verkiezingen moet ik echt niet vergeten!
Ik schrap de gespleten tongen alvast van het menu.

Geertje

 

Lieve Geertje,

Ben je werkelijk zo naïef om te denken dat er na de verkiezingen wezenlijk iets verbetert? Zolang er geen sprake is van een algemene mentaliteitsverandering gebeurt er niets.

Psychiatrische patiënten tellen in onze maatschappij niet mee.

Uit onderzoek is gebleken dat zij meer dan gemiddeld slachtoffer zijn van geweld.

Er wordt door allerlei tuig van patiënten geprofiteerd. Hun geld en goederen wordt ze afhandig gemaakt. Ze worden getreiterd en gedwongen vreselijke dingen te ondergaan. Er is geen haan die ernaar kraait.

Als ze er melding van maken worden ze niet geloofd. Wie neemt een gek nu serieus?

Als de patiënt in zijn of haar wanhoop van zich afslaat, wordt hij/zij gedwongen opgenomen en achter slot en grendel gezet. Hij is immers een gevaar geworden voor zijn/haar belager.

We lezen in de krant over het geweld van de gestoorde, maar niemand vraagt zich af wat daar de achtergrond van is.

Een crimineel die iemand in hulpeloze staat benadeelt is extra strafbaar volgens de wet, In de praktijk van alledag geldt dat niet als het slachtoffer een psychiatrische patiënt is.

De politiek kan verbeteringen aanbrengen in de wetgeving wat zij wil, maar zolang er in onze maatschappij geen cultuuromslag plaatsvindt in het denken over mensen met een psychiatrische ziekte helpt dat niets. Gebruik je twitter en facebook om daar aandacht voor te vragen. Hoort zegt het voort. Stop met de discriminatie van psychiatrische patiënten.

Ansje

 

sluit venster