U bent hier:
 1. Extra pagina's
 2.  > actueel
 3.  > patienten in de langdurige zorg

Patiënten in de langdurige zorg

Wat is er veranderd er met de komst van de Wet langdurige zorg? 


Succesvolle lobby
Het is mede aan Ypsilon te danken dat de Wet langdurige zorg ook voor GGZ-patiënten is opengesteld; een mooi voorbeeld van een succesvolle lobby.
Maar we zijn nog niet klaar: Nu werkt de overheid nog aan criteria voor toelating tot de Wlz en opnieuw kijkt Ypsilon vanaf de eerste rij kritisch mee.

De langdurige zorg (AWBZ) is in 2015 deels naar de Wmo 2015 en deels naar de Wet langdurige zorg (Wlz) gegaan. De overheid werkt nog aan criteria voor toelating tot de nieuwe Wlz. Daarom heeft dit nu nog geen invloed op uw situatie. Het enige criterium dat nu geldt voor toegang tot de Wlz, is de duur van uw verblijf in een psychiatrische kliniek.

 • Verblijft u op 1 januari 2015 al twee jaar en negen maanden aaneengesloten in een psychiatrische kliniek? Dan valt uw zorg vanaf die datum onder de Wlz.
 • Verblijft u op 1 januari 2015 korter dan twee jaar en negen maanden aaneengesloten in een psychiatrische kliniek? Dan valt uw zorg onder de Zorgverzekeringswet. Dit blijft zo tot u drie jaar aaneengesloten in een psychiatrische kliniek verblijft. Vanaf dat moment valt uw zorg onder de Wlz.
 • Wordt u al meerdere jaren behandeld, maar verblijft u niet in een psychiatrische kliniek? Of verblijft u niet langdurig in een psychiatrische kliniek? Dan blijft uw zorg onder de Zorgverzekeringswet vallen.

Op de site www.hoeverandertmijnzorg.nl van de overheid wordt uitgelegd wat er in 2015 is veranderd. 

>>Klik op de afbeeldingen om te vergroten
Hervorming van de langdurige zorg:             Passende zorg in de Wet langdurige zorg:

Wat doet Ypsilon?

Op allerlei manieren probeert Ypsilon landelijk én in de regio ervoor te zorgen dat mensen ook in de toekomst kunnen rekenen op goede zorg. Ook of misschien wel juist voor mensen die langdurig op zorg zijn aangewezen. Drie voorbeelden:

 • Op verzoek van het ministerie van VWS schreef kenniscentrum Phrenos het rapport 'Over de brug'; een plan van aanpak voor de behandeling, begeleiding en ondersteuning bij ernstige psychische aandoeningen  (EPA). Ypsilon schreef mee. 
  Klik hier om dit rapport te downloaden.
 • Logo ARTYpsilon is inmiddels een van de trekkers van een beweging die ‘ART’ wordt genoemd, waarin gewerkt wordt aan de beste zorg voor mensen die langdurig klinisch zijn opgenomen. ART staat voor Assertive Recovery Triad of Actieve heRstel Triade.
 • ​Ypsilon signaleert, bewaakt en probeert de politieke plannen bij te sturen. Gemiddeld elke 14 dagen zit ze hiervoor in de delegatie van het Landelijk Platform GGz aan tafel bij ambtenaren en beleidsmakers van het ministerie van VWS.

>>Terug naar de pagina hervormingen in de zorg

sluit venster