U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > Ypsilon
  3.  > wonen alleen is niet genoeg

Project Wonen alleen is niet genoeg

Met dit project willen we de stem versterken van mensen die het in hun eentje niet lukt om passende huisvesting te vinden voor zichzelf of voor hun kwetsbare naasten. Door familieleden te bevragen waar het knelt en waar de behoefte zit bij henzelf en hun naaste. Door hun ervaringen op te tekenen en te bundelen en zo hun vraag te verwoorden. Door op te trekken met organisaties die zich sterk maken voor dezelfde thematiek, maar vanuit een andere rol. Door bij landelijke én lokale beleidsmakers, ondersteuningsorganisaties en woningcorporaties aan te kaarten dat het anders moet, dat het anders kan en ze ook te wijzen op hoe het anders kan. Door goede voorbeelden te geven en zo duidelijk te maken dat wonen alleen niet genoeg is voor iemand om zich staande te houden, laat staan om vooruit te komen.

Doel van het project

Een groot deel van de leden van Ypsilon worstelt met de huisvesting van zijn naaste. Indicaties zijn er zat. Zo hield Ypsilon afgelopen jaar een grootschalige achterbanraadpleging, waarin het thema nadrukkelijk terugkwam. Bijna 30 procent van de leden (N=729) gaf als antwoord ‘Ondersteuning bij wonen’ op de vraag welke bestaande diensten en producten van Ypsilon ze belangrijk vonden.

Maar de woningmarkt is dramatisch, onze doelgroep is nauwelijks in beeld en als eenling is er nooit op te boksen tegen alle instanties in al die gemeenten die nodig zijn om iets te veranderen. Precies daar wil Ypsilon het verschil maken. Want we zijn geen eenling: we verenigen bijna 5.000 leden en staan voor een nog veel grotere groep. Hun stem willen we versterken zodat cliënt en familie zich gehoord voelen en beslissers zich gesteund weten om meer voor deze groep te betekenen

Verwachte resultaten

  1. Feiten, cijfers en citaten van onze achterban over wat hun naaste nodig heeft om goed te kunnen wonen in de breedste zin van het woord
  2. Gedragen standpunt over oorzaak, gevolgen en te nemen stappen, verspreid op papier en online onder alle doelgroepen
  3. Inzicht in de problematiek en strategieplan wie we over welk probleem gaan benaderen, welke insteek we daarbij kiezen en welk materiaal daarbij nodig is
  4. Gebundelde kracht door afstemming en samenwerking met collega-organisaties
  5. Goede ingangen bij gemeenten en woningcorporaties door het benaderen van intermediairs als Kenniscentra en koepelorganisaties
  6. Actieve bemiddeling bij vragen of wensen van gemeenten en corporaties
  7. Bekendheid bij de achterban en daarbuiten door intensieve voorlichting.

Kerngegevens van het project

Titel:  Wonen alleen is niet genoeg
Startdatum  1 juli 2018
Einddatum  31 december 2019
Doelgroepen Primair:Vilans, Movisie, Mezzo, Phrenos, Federatie Opvang, Leger des Heils e.d.
Familieleden, patiënten 

Secundair:
Gemeenten, woningcorporaties
Uitvoering Vereniging Ypsilon
Financiering Jan van der Meulenfonds, Vrienden van Ypsilon


Meer informatie

Projectleider: Annemiek de Kruif: adekruif@ypsilon.org
Telefoonnummer: 088 000 21 20
Postadres: Vereniging Ypsilon, Regulusweg 5, 2516 AC Den Haag   

sluit venster