U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > Ypsilon
  3.  > Ria van der Heijdenprijs
  4.  > Aanmeldformulier Ria van der Heijdenprijs 2019

Aanmelden Ria van der Heijdenprijs 2019

De jury van de Ria van der Heijdenprijs zoekt kandidaten die zich op bijzondere wijze inzetten voor het welzijn en de kwaliteit van leven van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening.

De criteria voor de prijs zijn geheel in de geest van Ypsilonoprichtster Ria van der Heijden: gericht op mensen met ernstige psychosen en/of schizofrenie; vernieuwend; bedacht en uitgevoerd door enthousiaste naasten, patiënten en/of hulpverleners, langer bestaand en elders toepasbaar.

Door dit aanmeldingsformulier in te vullen en vóór 1 juni 2019 toe te sturen aan Ypsilon meldt u zichzelf of een ander (persoon/afdeling/team/organisatie) aan voor de Ria van der Heijdenprijs 2019.

De prijs wordt uitgeloofd door MIND Ypsilon en bestaat uit een kunstwerk en een geldbedrag van € 5.000 en twee aanmoedigingsprijzen. De aanmoedigingsprijzen van € 750 worden beschikbaar gesteld door de stichting Vrienden van Ypsilon. Het geld is bestemd voor een vervolg in het verlengde van de prestatie waarvoor men de prijs krijgt.

De jury bestaat uit Bas van Raaij, Gijs Francken en Annemiek de Kruif

Op 29 november 2019 wordt bekendgemaakt wie de Ria van der Heijdenprijs 2019 wint.

Aanmeldformulier

1.  Naam van de persoon/het team/de afdeling/het project/het initiatief

2.  Contactgegevens kandidaat

Naam instelling/organisatie:
Contactpersoon:
Functie:
Adres:
Postcode Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

 

3.  Contactgegevens aanmelder (alleen invullen indien u iemand anders aanmeldt)

Naam instelling/organisatie:
Contactpersoon:
Functie:
Adres:
Postcode Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

 

4.  Beschrijf het project/initiatief

5.  Op wie richt het project zich, welke doelgroep

6.  Ontstaansgeschiedenis

Hoe is het project/initiatief ontstaan, wie waren de initiatiefnemers, in welk jaar werd het gestart en in welke ontwikkelingsfase is het project/initiatief?

7.  Samenwerkingspartners

Zijn hulpverleners, patiënten, naasten, derden, organisaties, betrokken? Zo ja, op welke manier?

8.  Wat maakt het project/initiatief vernieuwend en onderscheidend

9.  Op welke manier bevordert het de kwaliteit van leven van de doelgroep 

 

10.  Website

11. Publicaties

12. Ruimte voor extra opmerkingen

 

sluit venster