Betere afstemming tussen vraag en aanbod voor naasten

Een animatievideo, een flyer en een informatiesheet met het beschikbare hulpaanbod voor naasten. Dat zijn de eindproducten van het project ‘Aanbod zoekt vraag’. Hiermee kunnen mantelzorgers de weg naar steun, advies en informatie (sneller) vinden. En kunnen professionals in de ggz en het sociaal domein mantelzorgers beter en sneller bereiken. De producten zullen onder andere via mailings en de socialemediakanalen van MIND Ypsilon en haar projectpartners worden verspreid.

De groep mantelzorgers van mensen met psychische problemen neemt toe. Zeker nu steeds meer mensen met psychische problemen thuis blijven wonen en er maar een beperkt aanbod aan bedden in de ggz beschikbaar is. Deze ‘mantelzorgers ggz’, ofwel naasten, lopen een groot risico op overbelasting. Er is voor deze ouders, partners, kinderen, broers, zussen en vrienden al heel wat aanbod ontwikkeld. Het lukte tot dusver alleen niet goed om dat aan te bieden op de plek wáár en het moment dát dit het hardst nodig is.

Naasten ook recht op ondersteuning

MIND Ypsilon, de vereniging voor naasten van mensen met een (ernstige) psychische kwetsbaarheid, onderzocht daarom hoe het komt dat vraag en aanbod niet goed op elkaar aansluiten. Door de zoektocht naar hulp van naasten in kaart te brengen wilde ze zicht krijgen op de knelpunten. Zo blijkt dat mantelzorgers zich niet altijd realiseren dat zij ook recht hebben op ondersteuning. Veel naasten weten niet dat zij de zorg niet alleen hoeven te dragen. Professionals hebben in veel gevallen bovendien te weinig tijd om ook de naaste te ondersteunen of onvoldoende kennis van het aanbod om te kunnen doorverwijzen. De animatievideo die Ypsilon voor naasten heeft ontwikkeld, laat op een laagdrempelige manier zien welk aanbod er voor hen is. Voor hulpverleners ontwikkelde Ypsilon een flyer, die ze kunnen meegeven aan naasten. Hierop staat een kort overzicht van het beschikbare hulpaanbod voor mantelzorgers, plus een QR-code voor meer informatie.

De inhoud van de video en de flyer is gemaakt in samenwerking met MIND, MIND Naasten Centraal, MantelzorgNL, Movisie en professionals uit de ggz en het sociaal domein. Het project is tot stand gekomen met hulp van ZonMW en de stichting Vrienden van Ypsilon.

De informatiesheet voor naasten is hier gratis te downloaden. De video kun je bekijken via deze link. Hulpverleners kunnen de printbare flyer gratis downloaden in de webshop.

ANBI logo