EMECLO studie

Ervaart jouw naaste ondanks het slikken van clozapine een hoge lijdensdruk?

Dit is niet vreemd want meer dan de helft van de mensen die clozapine slikken reageert onvoldoende en behoudt klachten. Twee aanvullende behandelingen die worden gegeven naast clozapine blijken klachten bij psychosegevoeligheid goed te verminderen. Deze aanvullende behandelingen zijn electroconvulsietherapie (ECT)* en aripiprazol. In de EMECLO studie onderzoeken wij verschillen tussen deze twee aanvullende behandelingen. Deelnemers ontvangen naast een reiskostenvergoeding ook 10 euro per visite (minimaal 4 en maximaal 7 visites).

*ECT is een behandeling waarbij met behulp van een kortdurende elektrische impuls een gecontroleerd insult wordt opgewekt. Een insult is een ontlading in de hersenen, waarbij na enkele seconden een spierspanning optreedt. Tijdens de behandeling bent u onder narcose en krijgt u een spierverslappend middel toegediend, waardoor de spierspanning niet in het gehele lichaam optreedt tijdens het insult. Meer informatie op: Amsterdam UMC Locatie AMC – Elektroconvulsietherapie (ECT).

Opzet van de studie
Het onderzoek duurt in totaal 16 weken. In dit onderzoek vergelijken we 2 behandelgroepen, waarin u random ingedeeld wordt door een computer:

– Groep 1: ECT & clozapine (10 of 16 weken). Na 10 weken wordt er gekeken of u goed reageert op ECT, anders wordt ECT gestopt.

– Groep 2: aripiprazol & clozapine (16 weken)

Mensen die deelnemen zullen worden gevraagd om vier keer een afspraak van 60 tot 90 minuten bij te wonen. Tijdens de afspraken worden vragenlijsten afgenomen en wordt lichamelijk onderzoek gedaan. Het onderzoek is opgezet in het Amsterdam UMC, locatie AMC, en wordt in het UMC Utrecht en verschillende GGZ-instellingen in het Nederland uitgevoerd.

Aanvullende behandeling
De behandelingen worden uitgevoerd door gespecialiseerde behandelaren. Dit houdt in dat goed in de gaten gehouden wordt gehouden hoe het met u gaat tijdens de behandeling, onder andere of de dosis van medicatie goed is zodat dit kan worden aangepast waar nodig. Met aripiprazol kan meteen gestart worden en met ECT ligt het eraan hoe lang de wachtlijst is. Op elk moment kan er gestopt worden met het onderzoek of met de behandeling. Indien de behandeling niet aanslaat, kan de andere aanvullende behandeling worden geprobeerd.

Meer weten?
Bent u 18 jaar of ouder en staat u open voor een aanvullende behandeling? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Manouk den Toom (arts in opleiding) of Inge Horn (onderzoeksassistent) op het e-mailadres emeclo@amsterdamumc.nl of via het telefoonnummer +316 44735995.

ANBI logo