Volgende Kennissessie gaat over verbindende gespreksvaardigheden

In de Ypsilon kennissessie over Verbindende gespreksvaardigheden  gaat het over contact maken én behouden met je naaste met psychosegevoeligheid. Rokus Loopik en Marja Hasert, beiden ervaren trainers én zelf naaste, geven je handreikingen om de communicatie met je naaste te verbeteren. Daarmee kun je de sfeer verbeteren en je naaste beter ondersteunen en zo bijdragen aan een stabieler ziektebeeld en herstel. Je leert vaardigheden toepassen: vragen, écht luisteren en afzien van argumenteren. Ypsilonleden, naasten, cliënten,…

Lees meer

Ypsilon start belactie

Vandaag, dinsdag 3 mei, start Ypsilon een actie waarbij leden die in 2020 en 2021 hun lidmaatschap hebben opgezegd worden benaderd. We vragen hen of ze de vereniging willen blijven steunen door Vriend van Ypsilon (donateur) te worden. De actie wordt uitgevoerd door Senior Call, een bureau voor fondsenwerving.

Lees meer

Lintjes voor Ypsilonners

Maar liefst drie Ypsilonvrijwilligers ontvingen dit jaar tijdens de lintjesregen een koninklijke onderscheiding: Richard Makkinga, Douwine Veenstra en Dick Schinkel ontvingen deze blijk van waardering voor (onder andere) hun jarenlange werk voor Ypsilon.Ypsilon feliciteert hen van harte met deze welverdiende onderscheiding!…

Lees meer

Wij zoeken een Content (assistent-)redacteur

MIND Ypsilon vindt en verbindt al meer dan 35 jaar naasten van mensen met psychische problemen. Dat doet ze zowel digitaal als live. De behoefte aan goede, betrouwbare informatie is nauwelijks te stillen. In dat kader zoeken we een assistent-redacteur die onze (ook sociale) media voorziet van toegankelijke teksten, pakkende filmpjes en andere content zonder spelfouten. Het betreft een tijdelijke functie van 2 maanden voor 12 uur met een mogelijkheid tot vervolg.Ervaring met de wereld…

Lees meer

MIND Ypsilon organiseert Kennissessie over Samenwerken en privacy

Op woensdag 18 mei 2022 van 19.30 tot 21.00 uur organiseert MIND Ypsilon samen met Jolanda van Boven en belangenbehartiger Mea Wuisman de gratis digitale Kennissessie: Samenwerken en privacy.‘Mevrouw, wij mogen u niets vertellen, uw zoon wil dat niet.’ ‘U mag mij wel iets vertellen over uw partner, maar dat komt wel in het dossier.’ ‘Mijn 19-jarige dochter verdween uit de instelling waar ze, na mijn melding, naartoe was gebracht. En niemand ‘mocht’ mij vertellen…

Lees meer

Nieuw bij Ypsilon: ‘Nieuws voor Naasten’

Nieuws voor Naasten is de nieuwe Ypsbul. Een nieuwsbrief, speciaal voor familie en naasten van mensen met psychosegevoeligheid. Ypsilon verzamelt voor deze nieuwsbrief nieuws dat juist voor naasten interessant is. Nieuws dat andere media vaak laten liggen.De oude nieuwsvoorziening via Ypsbul was aan de oude website gekoppeld en bestaat niet meer.Je kunt je gratis abonneren op Nieuws voor Naasten door hier te klikken. Dan krijg je deze nieuwsbrief voortaan per mail…

Lees meer

Werkkaart ‘Samenwerken & privacy’ geactualiseerd

Spreken hulpverlener, cliënt en naaste af om in de behandeling samen te werken, dan is er geen wet die tegenhoudt om relevante gegevens te delen. Om te kunnen samenwerken is het uitwisselen van informatie immers een randvoorwaarde. Dat is de belangrijkste boodschap in de nieuwe werkkaart ‘Samenwerken & privacy’ die in opdracht van Akwa is gemaakt als aanvulling op de kwaliteitsstandaard over samenwerken met en ondersteunen van Naasten. De inhoud is de afgelopen periode nog…

Lees meer

Bestuur MIND Ypsilon zoekt vrouwen!

De wereld om ons heen verandert razendsnel; de zorg verandert, het sociaal domein verandert, we digitaliseren steeds verder waardoor we niet snel meer ergens lid van worden. Dat alles vergt een transformatie van Ypsilon! En hoe! De vereniging staat op het kruispunt waarop ze grote keuzes moet maken voor de toekomst. Deels om financiële redenen. Deels vanwege een leden- en vrijwilligersgroep die steeds meer op leeftijd komt. Maar bovenal vanuit de drive dat ze van…

Lees meer

Mensen met schizofrenie amper vertegenwoordigd in medicijnstudies naar antipsychotica

Maar liefst 80 procent van de mensen die gevoelig zijn voor psychoses mag niet meedoen aan klinische studies naar de effectiviteit van antipsychotica. Deze medicijnstudies hanteren zulke strikte uitsluitingscriteria, dat alleen de minst zieke patiënten aan het onderzoek kunnen deelnemen. Denk daarbij aan mensen die weliswaar gevoelig zijn voor psychoses, maar niet lijden aan verslavingen, lichamelijke ziektes of zelfmoordgedachten. Bovendien blijkt dat mensen met psychosegevoeligheid die wél last hebben van bijvoorbeeld verslavingen, lichamelijke ziektes of…

Lees meer

Nieuw bij Ypsilon: handreikingen voor regionale belangenbehartiging

MIND Ypsilon maakte een viertal handreikingen voor belangenbehartigers in de regio. Ze gaan over thema’s die voor naasten belangrijk zijn: ‘crisis’, ‘wonen en dagstructuur’, ‘regionale samenwerking’ en ‘wat naasten zelf nodig hebben’.     De handreikingen zijn ontwikkeld samen met vrijwilligers met ervaring op deze onderwerpen. Ze zijn praktisch, concreet en zitten boordevol familie-ervaringskennis en familie-ervaringsdeskundigheid. De handreikingen zijn niet alleen bruikbaar voor belangenbehartigers van Ypsilon. Ook anderen die…

Lees meer
ANBI logo