Aanpak verward gedrag faalt

De aanpak van personen met verward gedrag faalt nog steeds. De Tweede Kamer is boos en gealarmeerd door de bevindingen van de commissie Hoekstra. Regeringspartij VVD en meerdere oppositiepartijen zullen de minister en staatssecretaris hierover zo snel mogelijk ondervragen.

Rein Jan Hoekstra heeft harde kritiek op het feit dat er nauwelijks iets is gedaan met het vernietigende rapport en de aanbevelingen uit het onderzoek dat de naar hem genoemde commissie drie jaar geleden deed naar aanleiding van de moord door een verwarde man op oud-minister Els Borst. Destijds concludeerde hij dat justitie, politie en ggz grote steken lieten vallen waardoor deze Bart van U. later opnieuw kon toeslaan.

Ypsilon onderschrijft de kritiek van de onderzoeker en de Kamer: “Door ‘de zaak’ Bart van U. voelt de Kamer zich aangesproken”, zegt directeur Bert Stavenuiter. “Op bestuurlijk niveau gebeurt er van alles om verward gedrag aan te pakken. Er is een heel programma opgetuigd waarmee vooral stappen op organisatorisch vlak zijn gezet. Maar juist waar het gaat om familieleden is er nauwelijks iets bereikt. Terwijl de commissie Hoekstra juist daarvan zei dat er dingen mis waren gegaan. Naar familieleden wordt zó vaak niet geluisterd wanneer ze signaleren dat het slecht gaat met hun naaste en dat-ie gevaarlijk kan worden. Soms met fatale afloop, maar op z’n minst met veel ellende voor patiënt, familie en maatschappij. En zo onnodig, want samenwerken en op tijd ingrijpen voorkomt escalatie. Nog steeds is ‘privacybescherming’ vaak het argument om niets met de kennis van de naasten te doen, maar er is geen privacyregel die dat in de weg staat.”

Hoekstra mist de urgentie bij minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Kamerlid Leendert de Lange (VVD) vroeg om een debat na publicatie van het rapport, dat hij ‘alarmerend’ noemde. De veiligheid van mensen mag nooit in gevaar komen omdat bijvoorbeeld ggz en politie geen informatie kunnen uitwisselen over personen die gevaarlijk zijn, aldus de VVD’er.

Hoekstra komt met zijn kritiek juist op het moment dat het Schakelteam zich opmaakt om te stoppen met haar werk. De verwachting is dat dit team in oktober met haar bevindingen komt. Op die datum moeten ook gemeenten een plan van aanpak klaar hebben over de aanpak van personen met verward gedrag.

ANBI logo