Aantal bedden stijgt in GGZ

Van het streven om het aantal bedden in de GGZ terug te brengen is in 2009 niets terechtgekomen. Toen steeg het aantal bedden fiks. Dat meldt het blad Zorgvisie op basis van voorlopige cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Van een beddenreductie in de ggz lijkt nog geen sprake, constateert Zorgvisie. “Het aantal verpleegdagen bedroeg in 2008 11.663.000, ofwel 32.801 bedden. In 2009 was dat toegenomen tot 13.218.000.” De grootste stijging deed zich voor bij RIBW’s.

Trimbos-onderzoeker Hans Kroon noemde de cijfers bij een congres over beddenreductie in de GGZ in Goirle. Hij heeft geen verklaring voor de toename. Wel maande Kroon volgens Zorgvisie tot voorzichtigheid over de interpretatie van de cijfers, omdat de toename mogelijk administratieve oorzaken heeft.
 

ANBI logo