Aantal crisisopnames toegenomen door eigen bijdrage

 

De eigen bijdrage in de GGZ zorgt ervoor dat het aantal crisisopnames nu al is toegenomen met 11 procent. Ongeveer 6% van het totaal aantal patiënten is gestopt met de behandeling. Dat blijkt uit een onderzoek onder haar leden dat GGZ Nederland deze zomer heeft gedaan naar de gevolgen van de bezuinigingsmaatregelen in de ggz. Een kwart van de respondenten ziet een toename van het aantal crisisopnamen. Directeur Paul van Rooij maakte de cijfers bekend op het verkiezingsdebat over de GGZ afgelopen vrijdag.

 

De eigen bijdrage in de GGZ zorgt ervoor dat het aantal crisisopnames nu al is toegenomen met 11 procent. Ongeveer 6% van het totaal aantal patiënten is gestopt met de behandeling. Dat blijkt uit een onderzoek onder haar leden dat GGZ Nederland deze zomer heeft gedaan naar de gevolgen van de bezuinigingsmaatregelen in de ggz. Een kwart van de respondenten ziet een toename van het aantal crisisopnamen. Directeur Paul van Rooij maakte de cijfers bekend op het verkiezingsdebat over de GGZ afgelopen vrijdag.

De quick scan die onlangs is gehouden bevestigt het beeld van de scan in het voorjaar die GGZ Nederland in februari voor de eerste maal onder haar leden uitzette. De koepel houdt op deze manier vinger aan de pols om de actuele gevolgen van de bezuinigingsmaatregelen in beeld te krijgen. De quick scan bestaat uit 14 vragen die een viertal thema’s beslaan, waaronder de gevolgen van de eigen bijdrage en de effecten op het personeelsbestand.

Zo neemt de beschikbaarheid van de zorg af. Minstens de helft van de bevraagde instellingen geeft aan dat ze het zorgaanbod beperken of zelfs locaties sluiten. 41% zegt de focus te verleggen naar andere zorgvormen. De nieuwe meting bevestigt nog eens  dat het aantal arbeidsplaatsen met ongeveer 5.000 FTE zal krimpen.

De resultaten zijn samengevat in de pdf te vinden door hier te klikken.

ANBI logo