ABC Altrecht eerste afdeling met 3 Familieminded-sterren

Als eerste in Nederland is het ABC Altrecht gelukt om de derde ster in de wacht te slepen van het sterrentraject Familieminded. Daarmee krijgt de afdeling voor jongvolwassenen de hoogste waardering voor haar inspanningen om familie en naasten een permanente plek in de behandeling te geven. Ervaringsdeskundige Stephan Westdijk kreeg de plaquette gisteren op feestelijke wijze uitgereikt uit handen van projectleider Margriet Paalvast van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. Westdijk: “Ik weet uit eigen ervaring dat een goede behandeling niet zonder familie en naasten kan.”

Logo FamiliemindedHet uitreikend team deed alle moeite om duidelijk te maken hoe bijzonder de manier van werken van de Utrechtse afdeling is. “De kern van het ABC familiebeleid is samenwerken in de triade. Dat staat niet alleen op papier: de medewerkers reflecteren op de ervaringen met die gelijkwaardige samenwerking en zijn bereid meer te doen met de resultaten die dat oplevert”, vertelde Rita van Maurik als juryvoorzitter van het auditteam. Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter zei tot tranen toe geroerd te zijn bij de respectvolle wijze waarop iedereen elkaar steunt. ‘Inclusief werken’ zoals de ervaringsdeskundige het op de audit treffend had samengevat. “We vroegen ons steeds meer af of we de normen voor de derde ster niet te hoog hadden gesteld en er niemand in Nederland aan zou kunnen  voldoen. ABC bewijst dat het wél kan”, aldus Stavenuiter.

Voor de ietwat beduusde afdelingsmanager Fred Marquenie zijn de drie sterren erkenning voor tientallen jaren werken aan familiebeleid. Hij zei zich te realiseren dat de drie sterren aangeven dat het beleid niet alleen door cliënten en naasten van Altrecht was opgemerkt, maar ook door MIND en de landelijke vertegenwoordigers van Ypsilon. Ook zijn teamgenoten reageerden blij maar kritisch tegelijk, daarmee onbedoeld bewijzend wat de juryvoorzitter had bedoeld met reflectief kijken. Marquenie heeft alweer een nieuwe ambitie. De door de jury gewaarde inzet van Peer supported open Dialogue (PoD) een structurele plek geven binnen de afdeling jong volwassenen. Ook in deze methodiek praten naasten standaard mee.

In haar speech lichtte projectleider Paalvast nog eens toe wat de achtergrond was van het ingezette traject. “De praktijk is dat veel afdelingen en teams het wel willen, maar niet goed weten hoe ze met familie en naasten kunnen samenwerken en hen kunnen ondersteunen. Samen met MIND Ypsilon, Labyrint-In Perspectief, MIND Familie- en Naastenraden, de Depressievereniging en de Stichting Zelfbeschadiging zijn we gaan kijken hoe we dit kunnen stimuleren. De oplossing vonden we in het kijken naar wat de naaste feitelijk merkt van het beleid: Hebben zij het gevoel dat ze een vast plek hebben, gehoord en betrokken worden en die ondersteuning krijgen die zij nodig hebben?”

Het sterrentraject, nu nog in pilotfase, heeft intussen al meer sterren opgeleverd. De afdeling Kastanjehof van GGZ Centraal was de eerste die een ster won, later gevolgd door ook ster 2. Hier gaat het om adviestrajecten te maken, waarbij samen met de afdeling/team wordt gekeken wat er al goed gaat en waar ze aan kunnen werken, willen we vanuit dit familie/naastenperspectief een bijdrage leveren. Voor Ster 1 wordt gebruik gemaakt van de Quickscan ggz en spiegelscan die is ontwikkeld door MIND Ypsilon. Voor Ster 2 wordt aan de afdeling gevraagd om een aantal documenten aan te leveren waaruit blijkt dat ze actief aan de slag zijn om familie die plek in de behandeling te geven. Een voorbeeld is een plan van aanpak naar aanleiding van het familietevredenheidsonderzoek. De derde ster vraag van de afdeling om proactief werken, of ‘wederkerigheid’ zoals het ook bij ABC werd genoemd.

Meer achtergronden over het aanvragen van sterren en de criteria zijn te vinden op https://mindplatform.nl/project/familieminded. En wie op zoek is naar een goed voorbeeld weet nu waar hij moet zijn: ABC Altrecht.

Een trotse Fred Marquenie en Stephan Westdijk bij de uitreiking door Margriet Paalvast

ANBI logo