ACEMAP vervanger voor Semap

Eindelijk goed nieuws voor Semapgebruikers! Door productieproblemen is het antipsychoticum Semap al enige tijd niet verkrijgbaar. Maar sinds 2 augustus is er een vervanging beschikbaar: ACEMAP, Penfluridol 20 mg tablet. Patiënten die Semap gebruikten kunnen in principe zonder problemen worden overgezet op ACEMAP.

ACEMAP is niet geregistreerd, maar mag op de markt zijn én komt voor vergoeding in aanmerking zolang er geen geregistreerd middel voorhanden is. ACEMAP kan uitsluitend met een door de apotheker ondertekend bestelformulier mét een artsenverklaring besteld worden bij een ACE Apotheek.

Juist in de doelgroep van Ypsilon wordt Semap gemist. Het feit dat het maar eens per week hoeft te worden ingenomen, maakt Semap zo geschikt voor patiënten met weinig ziektebesef. Eens per week slikken blijkt voor hen nét haalbaar. Reden waarom Ypsilon flinke druk heeft uitgeoefend op alle partijen.

De Nederlandse vereniging voor Psychiatrie gaat er in haar persbericht vanuit dat de producent van Semap, Alkopharm, er alles aan doet om de productie weer aan de gang te krijgen.

Voor meer informatie over het middel, de vergoeding, de bestelprocedure en het formulier artsenverklaring: www.ace-pharm.nl. Voor vragen aan de Inspectie: meldpunt@igz.nl of 088 -120 5000.

ANBI logo