Actie tegen begrenzing PGB

 

De vereniging van budgethouders Per Saldo roept u op de actie Zeg nee tegen 10-uursgrens Begeleiding! te steunen. De 10-uursmaatregel is een ramp voor budgethouders, bestaande en nieuwe. Stuur vandaag nog een bericht en Per Saldo zorgt ervoor dat uw reactie op de juiste plek in Den Haag terecht komt.

In de formatiebesprekingen tussen PvdA en VVD komt het persoonsgebonden budget (PGB) weer terug, maar de zogenaamde ‘10-uursgrens’ blijft van kracht. Vanaf 2013 komt het PGB niet terug in de AWBZ voor mensen die alléén een indicatie voor ‘begeleiding’ (en/of ‘kortdurend verblijf’) hebben voor minder dan 10 uur per week. Deze zorg verdwijnt uit de AWBZ en moet via de gemeenten worden geregeld.

“AWBZ-zorg is nog een recht. Als de zorg (inclusief PGB) via de Wmo geregeld wordt, moet je maar afwachten wat de gemeente doet, de plaatselijke politiek en de financiële status bepalen het beleid”, verzuchtte Ypsilonbestuurslid Wies van den Nieuwendijk vorige maand al in YN 4.

 

 

Op de website van Per Saldo staat de actie beschreven en kunt u reageren: www.pgb.nl/persaldo

ANBI logo