Agenda voor de Zorg pleit voor vernieuwing

'Investeer in vernieuwende zorg.' Een brede coalitie van patiënten-, cliënten- en ouderenorganisaties, zorgverleners, zorgaanbieders, gezondheidsdiensten en zorgverzekeraars bieden een nieuw Kabinet een agenda voor vernieuwing van de zorg. Actievere betrokkenheid van patiënten, meer inzet van innovatie en digitale zorg, meer goed opgeleide zorgverleners, een preventieakkoord, samenhangende afspraken over de kwaliteit en financiële kaders en minder regels. Voorzitter Alexander Rinnooy Kan presenteerde gisteren deze hoofdpunten uit de agenda.

De organisatie van de zorg is de laatste jaren veranderd. De investeringen die de Agenda voor de Zorg bepleit, zijn dan ook geen systeemveranderingen, maar verbeteringen van de zorg:

Patiënten worden in de plannen van de Agenda voor de Zorg actief betrokken in de zorg door de juiste informatie te geven, waardoor zij beter de regie kunnen nemen. Een ‘preventieakkoord’ tussen ministeries gemeenten, sociale partners en de partijen in de zorg en ondersteuning moet de gezondheid bevorderen. Waar mogelijk wordt de zorg goed, sneller, dichterbij en goedkoper. Investeringen in innovatie en eHealth leggen een basis voor digitale zorg. Voldoende opleidings- en stageplaatsen en zorgprofessionals bieden  het dreigend tekort van gespecialiseerde zorgverleners het hoofd. Ook ‘minder regels’ is een streven.

De Agenda voor de Zorg is een samenwerkingsverband van zestien partijen, waaronder MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, waar Ypsilon deel van uitmaakt, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. Het is de tweede keer dat de zorgpartijen een gezamenlijke agenda opstellen. In 2012 vormde de agenda een belangrijke basis voor het kabinetsbeleid.

Klik hier voor meer informatie

ANBI logo