Akkoord over leveringsvoorwaarden GGZ-zorg

Verhaal halen als je niet volgens de afspraak behandeld bent. Of van tevoren weten waar je aan toe bent. Dat is de meerwaarde van de overeenkomst die afgelopen week in SER -verband is gesloten tussen het Landelijk Platform GGz, zorgkoepel GGZ Nederland en de Consumentenbond. Per 1 juli 2012 worden de Tweezijdige Algemene Leveringsvoorwaarden van kracht waarop clienten en familieleden zich kunnen beroepen. Komt een instelling de afspraken niet na, dan kunnen deze voortaan alsnog worden afgedwongen bij een geschillencommissie of via de rechter. De Leveringsvoorwaarden zijn bindend en gelden voor alle zorginstellingen die aangesloten zijn bij GGZ Nederland, zowel bij kortdurende en langdurige zorgverlening.

Het gesloten akkoord levert nog andere belangrijke winstpunten op. Zo is er in de leveringsvoorwaarden nadrukkelijk aandacht voor de familie. De zorginstelling moet duidelijke afspraken maken met de familie- en/of naastbetrokkenen, bijvoorbeeld over de mate waarin zij betrokken worden bij de zorg. Ook hebben ze recht op informatie over het zorgtraject en wordt vastgelegd welke ondersteuning de familie thuis nodig hebben.

Verhaal halen als je niet volgens de afspraak behandeld bent. Of van tevoren weten waar je aan toe bent. Dat is de meerwaarde van de overeenkomst die afgelopen week in SER -verband is gesloten tussen het Landelijk Platform GGz, zorgkoepel GGZ Nederland en de Consumentenbond. Per 1 juli 2012 worden de Tweezijdige Algemene Leveringsvoorwaarden van kracht waarop clienten en familieleden zich kunnen beroepen. Komt een instelling de afspraken niet na, dan kunnen deze voortaan alsnog worden afgedwongen bij een geschillencommissie of via de rechter. De Leveringsvoorwaarden zijn bindend en gelden voor alle zorginstellingen die aangesloten zijn bij GGZ Nederland, zowel bij kortdurende en langdurige zorgverlening.

Het gesloten akkoord levert nog andere belangrijke winstpunten op. Zo is er in de leveringsvoorwaarden nadrukkelijk aandacht voor de familie. De zorginstelling moet duidelijke afspraken maken met de familie- en/of naastbetrokkenen, bijvoorbeeld over de mate waarin zij betrokken worden bij de zorg. Ook hebben ze recht op informatie over het zorgtraject en wordt vastgelegd welke ondersteuning de familie thuis nodig hebben.

Ook moet duidelijk zijn wie voor de patiënt het eerste aanspreekpunt is bij de behandeling, moet de instelling borg staan voor de veiligheid van de patiënt en is beschreven hoe patiënt van informatie  moet worden voorzien. Door de informatievoorziening te faseren krijgt de patiënt begrijpelijke en relevante informatie op het moment dat hij of zij dit nodig heeft. Naast mondelinge informatie moet hier ook schriftelijke informatie over worden gegeven (denk aan folders, informatie op de website).

De zorginstellingen zijn verplicht om zich aan te sluiten bij een geschilleninstantie die bindende uitspraken kan doen wanneer klachten van de patiënt niet of onvoldoende worden opgelost door de zorginstelling.

Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz is blij met de overeengekomen leveringsvoorwaarden. Ze ziet het als een goede stap om de (rechts)positie van de patiënten en familie te verbeteren. Paul van Rooij, directeur van GGZ Nederland, deelt die mening. “De GGZ-sector neemt hiermee zelf de verantwoordelijkheid om afspraken te maken met patiënten hoe we met elkaar omgaan en wat we van elkaar mogen verwachten.” Over een aantal jaar zullen de voorwaarden worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Klik hier voor de Algemene Leveringsvoorwaarden voor de langdurende zorg
Klik hier voor de Algemene Leveringsvoorwaarden voor de kortdurende zorg

ANBI logo