Alle seinen op groen voor psychoserichtlijn

Logo Vroeg begonnen is een toekomst gewonnen

De vereniging startte de campagne op basis van een gedegen webenquete waaruit bleek dat patiënten vaak pas jaren na de eerste symptomen in behandeling komen. Dat is onverteerbaar, vond Ypsilon en organiseerde een besloten conferentie voor beleidsmakers van onder meer GGZ Nederland, het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, de NVvP als beroepsvereniging van psychiaters. De aanwezigen spraken er de urgentie uit om wat aan de problematiek te doen, waarna Ypsilon de stap maakte naar de hulpverleners op de werkvloer, veelal verbonden het Netwerk Vroege Psychose. Er kwam een stuurgroep met ook mensen van Anoiksis en het AMC die het op handen zijnde Handboek Vroege Psychose samenpersten tot een reeks aanbevelingen die weer aan de werkers in het veld werden voorgelegd op een werkconferentie. Er bleek grote steun om toe te werken naar een meer eenduidige manier van werken. De aanbevelingen zouden daarbij de basis kunnen vormen voor een te maken behandelrichtlijn, werd geconcludeerd.

Maar ook vanuit Den Haag kwam er een beweging tot stand. Minister Schippers kondigde de oprichting aan van een Kwaliteitsinstituut, dat de totstandkoming van richtlijnen zou gaan faciliteren en bekrachtigen. Ze gaf het instituut een budget mee waarmee de eerste 20 richtlijnen zouden kunnen worden gemaakt. Omdat het instituut zelf maar 3 onderwerpen kon bedenken voor een nieuwe richtlijn, trok de patiënten- en gehandicaptenbeweging het initiatief naar zich toe. Vanuit de achterban werden op allerlei gebied onderwerpen voor nieuwe of te verbeteren richtlijnen aangedragen, die stuk voor stuk langs de meetlat werden gelegd om te bepalen welke prioriteit zou krijgen. Daaronder een aantal GGZ-onderwerpen. Onder de deelnemers, GGZ’ers en niet GGZ’ers, met stip op 1: de richtlijn Vroege psychose.

'Voor allen die zich voor hebben ingezet: Dit doet mij ontzettend veel goed om te weten dat andere kinderen en familieleden in de toekomst beter af zullen zijn. Dat is onbetaalbaar. Hier ben jullie allemaal héél dankbaar voor.'

Reactie van een Ypsilonlid op dit bericht

Daarmee zijn alle hobbels om te gaan starten genomen, denkt directeur Bert Stavenuiter. “Fantastisch om te zien dat de urgentie zo breed wordt gedragen. Wat mij betreft trekken alle betrokken organisaties vandaag nog de agenda voor een eerste afspraak. Wij zijn er in elk geval klaar voor!”

 

Meer informatie over de campagne 'Vroeg begonnen is een toekomst gewonnen' is te vinden op www.ypsilon.org/psychosepreventie.

ANBI logo