Alsnog prioriteit voor vaccinatie patiënten en personeel in ggz-sector

De ggz krijgt alsnog prioriteit in de landelijke vaccinatiestrategie. Dat heeft minister De Jonge bekend gemaakt na intensieve gesprekken met de ggz-sector. Het stak de sector dat de ggz elke keer onbenoemd bleef in de plannen van de minister, zodat het bijna leek of er in de ggz géén mensen rondlopen met corona of een verhoogd risico erop. Ypsilon berichtte er al eerder over.

Ook in de ggz kunnen mensen binnenkort een vaccinatie verwachtenIn de nieuwste versie van de zogeheten ‘vaccinatiestrategie’ heeft de ggz alsnog een volwaardige plek gekregen. Dat betekent dat totaal zo’n 85.000 personen uit de ggz-sector op zo kort mogelijke termijn zullen worden gevaccineerd.

De Jonge besloot ‘prioriteit te geven aan vaccinatie van patiënten en zorgmedewerkers in de intramurale ggz, inclusief beschermd wonen, en zorgmedewerkers in ggz-crisisdiensten’, zoals hij dat in een tweet noemde. Concreet kunnen de 25.000 zorgmedewerkers in de intramurale ggz vanaf februari hun prik verwachten met een uitloop in maart. De 60.000 patiënten die zijn opgenomen in de ggz zijn eveneens vanaf februari aan de beurt, met een uitloop tot in mei. Daarmee worden ze gelijkgeschakeld aan de bewoners van verpleeghuizen, voor wie dezelfde periode is ingeruimd. Voor al deze groepen geldt dat ze hun vaccinatie kunnen halen in de instelling zelf.

In een gezamenlijk bericht laten Marjan ter Avest, Jacobine Geel en Elnathan Prinsen van MIND, de Nederlandse GGZ en psychiaterkoepel NVvP weten opgelucht te zijn dat de minister ontvankelijk is gebleken voor hun dringende oproep. Maar al te vaak gaat het immers om patiënten die moeite hebben met het begrijpen en naleven van de COVID-19 maatregelen, wat extra gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Ook veel zorgmedewerkers kunnen zich door de aard van de problematiek vaak niet goed beschermen tegen besmetting.

MIND-directeur Marjan ter Avest benadrukt bovendien de kwetsbaarheid van de groep zelf: “Veel patiënten hebben te maken met een combinatie van geestelijke en lichamelijke gezondheidsproblemen. Zij zijn dus extra kwetsbaar voor het corona-virus. We zijn erg blij dat VWS hiermee erkenning geeft aan de noodzaak van de ggz.”

MIND stelt nog wel vragen aan VWS over welke organisaties precies onder de wijkverpleging en Wmo vallen. Opvang in de buurt van mensen met een psychische kwetsbaarheid is tijdens corona essentieel gebleken. MIND pleit ervoor dat ook mensen die werkzaam zijn bij zelfregiecentra, FACT-teams, opvang en beschermd wonen, snel ingeënt worden. Valente, de koepel voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang, geeft verder aan dat ze graag ook medewerkers en cliënten in dak- en thuislozenopvang nog toegevoegd ziet.

ANBI logo