Anoiksis roept september uit tot themamaand ‘Anti-Stigma’

In de maand september organiseert Anoiksis een themamaand ‘anti-stigma’: tegen de stigmatisering van mensen met de diagnose schizofrenie. De vereniging vraagt de mensen in Nederland om even stil te staan bij de misverstanden over deze psychiatrische diagnose.

Anoiksis zal deze maand onder meer positieve verhalen van het herstellen van schizofrenie verspreiden, regelmatig nieuwe stellingen en feiten over schizofrenie brengen op www.anoiksis.nl en via www.anoiksis-onderzoek.nl onderzoek doen onder haar leden naar ervaringen met stigmatisering. Leden zullen in kranten, bladen en op radio en televisie vertellen wat schizofrenie voor hun betekent. De vereniging sluit de themamaand af op 10 oktober, World Mental Health Day, met de presentatie van het boek 'Meer dan dat…' Meer informatie is te vinden op www.meerdandatboek.nl

Er is wat Anoiksis betreft veel te veel verwarring over wat schizofrenie is. Alhoewel in Nederland “meer dan 128.000 mensen” de diagnose schizofrenie hebben, verzwijgen zij dat vaak omdat openheid over de diagnose eerder afwijzing en uitsluiting veroorzaakt dan dat het iets verklaart en begrip ontlokt. Uit het INDIGO-onderzoek naar stigmatisering, in Nederland uitgevoerd door kenniscentrum Phrenos, blijkt dat door de diagnose schizofrenie zich 68 procent gehinderd voelt om naar een baan te solliciteren of een opleiding te volgen, 56 procent moeilijk of geen persoonlijke relaties durft te beginnen en 66 procent de noodzaak voelt om de diagnose verborgen te houden.

Anoiksis is van mening dat de stigmatisering van mensen met schizofrenie minder wordt als er meer bekendheid komt met de diagnose en wat dat betekent voor iemand die het krijgt. Als mensen in hun eigen omgeving op zoek gaan zullen ze iemand kennen met de diagnose schizofrenie. Nu associeren familie, vrienden en collega's schizofrenie nog vaak met 'gespletenheid van geest'. Maar ook doordat berichtgeving in de media schizofrenie vaak verbindt aan onverklaarbaar gewelddadig gedrag. “Terwijl dit zeldzaam is vergeleken met de grote groep die de diagnose krijgt”, aldus Anoiksis.

De vereniging pleit sinds haar oprichting voor een nieuwe naam voor de groep van psychische en emotionele symptomen: angst, waangedachten, hallucinaties maar ook apathie en moeite om initiatief te nemen, die reden zijn om iemand de diagnose schizofrenie te geven.

ANBI logo