ART gepresenteerd als nieuwe norm voor langdurige GGZ

Met de presentatie van een werkboek is afgelopen week een nieuw concept neergezet voor de langdurige zorg in de GGZ. De boodschap: deze groep verdient beter – en dat geldt niet alleen voor de cliënt. De energie spatte ervan af tijdens het kennisfestival waarop het werkboek, waaraan ook Ypsilon meeschreef, werd gepresenteerd. De belangrijkste kenmerken van ART, zoals de nieuwe standaard wordt genoemd, is dat behandelaar, cliënt en naaste samen actief werken aan herstel. Aan het model van ART is tweeëneenhalf jaar gewerkt door een groep van cliënten, familieleden en professionals afkomstig uit 16 GGZ-instellingen. Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter verwacht dat de komende tijd veel zorgaanbieders gaan overstappen op ART.

Driehonderd cliënten, familieleden en vooral professionals waren afgekomen op het kennisfestival dat rond de presentatie van het werkboek was georganiseerd. “Ik zie ervaringsdeskundigen die zeggen hoe het moet, triades die samen problemen oplossen en professionals die… luisteren”, vatte dagvoorzitter Tom van Mierlo niet alleen de dag maar ook de gedachte achter ART samen. ART staat voor Active Recovery Triad, oftewel Actieve heRstel Triade.

Niks opnemen en vervolgens niet verder komen dan wat pillen en een uurtje therapie. Het gaat om mensen bij wie het herstel tot stilstand is gekomen en bij wie de behandeling tot nu toe niet goed heeft aangeslagen. Dat is geen reden om te stoppen met zoeken, maar juist om de behandeling te intensiveren en uit te pluizen wat wél werkt, vinden de schrijvers. Daarnaast gaat het leven door en moet er dus veel meer energie worden gestoken in het toewerken naar een leven dat de betrokkene als zelf zinvol ervaart. Dat lukt alleen als de behandelaar, de cliënt en zijn naasten er samen de schouders onder zetten.

Toch is het werkboekje hooguit de tussenstand van hoe nu tegen de zorg voor deze groep wordt aangekeken, benadrukte Van Mierlo. Maar dan wel een die goed geschoten was, bleek uit de reacties uit de zaal. “Deze visie is voor veel méér mensen van de belang dan alleen voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen”, reageerde een van de bezoekers die meteen bijval kreeg.

Het werkboek is onder de titel “De kunst van ART” voor 26 euro te koop. ISBN: 9789058982964

ANBI logo