Basisberaad vraagt faillissement aan

Na 25 jaar lijkt er een eind te komen aan het Basisberaad. De clientenorganisatie stond aan de basis van succesvolle projecten als de Straatadvocaten, de Doelgroepambassadeurs en de Crisiskaart. Veranderingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de huidige economische situatie zorgden er echter voor dat de organisatie in zwaar weer terechtkwam. Pogingen om via opdrachten de organisatie overeind te houden leken aanvankelijk succesvol, maar blijken toch niet toereikend. Het bestuur van het Basisberaad heeft nu besloten faillissement aan te vragen, maar zegt wel te blijven zoeken naar mogelijkheden om het werk van het Basisberaad in een andere context voort te zetten en het gedachtegoed in stand te houden.

Na 25 jaar lijkt er een eind te komen aan het Basisberaad. De clientenorganisatie stond aan de basis van succesvolle projecten als de Straatadvocaten, de Doelgroepambassadeurs en de Crisiskaart. Veranderingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de huidige economische situatie zorgden er echter voor dat de organisatie in zwaar weer terechtkwam. Pogingen om via opdrachten de organisatie overeind te houden leken aanvankelijk succesvol, maar blijken toch niet toereikend. Het bestuur van het Basisberaad heeft nu besloten faillissement aan te vragen, maar zegt wel te blijven zoeken naar mogelijkheden om het werk van het Basisberaad in een andere context voort te zetten en het gedachtegoed in stand te houden.

Het Basisberaad is een clientgestuurde organisatie die net als Ypsilon haar wortels vindt in Rotterdam. Opgericht in de tijd van de antipsychiatrie vormde de groep een platform voor ontevreden patiënten die meer inspraak wilden en kritische hulpverleners. Meepraten, meebeslissen, meewerken, werd het devies. De kerndoelstelling was collectieve belangenbehartiging, maar door de ontmoeting met psychiatrische patiënten met allerlei problemen op het gebied van huisvesting, werk, geld en dagbesteding ontstonden vervolgens individuele belangenbehartiging, collectieve versterking en individuele versterking. “Veel van de ideeën die door ons ontwikkeld zijn, zijn inmiddels maatschappelijk geaccepteerd geraakt en overgenomen door organisaties in andere steden”, constateert het Basisberaad terugkijkend.

ANBI logo