Beste GGZ-instellingen met ster beloond

Vijf zorgaanbieders in de GGZ zijn vandaag in het zonnetje gezet door het Landelijk Platform GGz. Zij ontvingen uit handen van directeur Marjan ter Avest een LPGGz Ster voor hun prestaties op het gebied van de patiëntenzorg. Keuzevrijheid, goede informatie, adequate bejegening en het oordeel van cliënt of de behandeling geslaagd is, vormden de belangrijkste criteria bij het bepalen van de winnaars. Met de Ster, die voor het eerst werd uitgereikt, bouwt het LPGGz voort op de traditie die Ypsilon inzette met Familiester, die zich expliciet richt op het familiebeleid van de GGZ-instellingen.

Tot beste zorgaanbieder in de categorie Ambulant werd uitgeroepen Apanta, een kleine instelling in Veldhoven. Het Zeeuwse Emergis en het Limburgse  Vincent van Gogh Instituut eindigden ex aequo op de eerste plaats in de categorie Geïntegreerde GGZ-instelling. Stichting De Brug krijgt een LPGGz Ster voor beste verslavingszorgaanbieder en de Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht (SBWU) werd uitgeroepen tot beste RIBW.

Vijf zorgaanbieders in de GGZ zijn vandaag in het zonnetje gezet door het Landelijk Platform GGz. Zij ontvingen uit handen van directeur Marjan ter Avest een LPGGz Ster voor hun prestaties op het gebied van de patiëntenzorg. Keuzevrijheid, goede informatie, adequate bejegening en het oordeel van cliënt of de behandeling geslaagd is, vormden de belangrijkste criteria bij het bepalen van de winnaars. Met de Ster, die voor het eerst werd uitgereikt, bouwt het LPGGz voort op de traditie die Ypsilon inzette met Familiester, die zich expliciet richt op het familiebeleid van de GGZ-instellingen.

Tot beste zorgaanbieder in de categorie Ambulant werd uitgeroepen Apanta, een kleine instelling in Veldhoven. Het Zeeuwse Emergis en het Limburgse Vincent van Gogh Instituut eindigden ex aequo op de eerste plaats in de categorie Geïntegreerde GGZ-instelling. Stichting De Brug krijgt een LPGGz Ster voor beste verslavingszorgaanbieder en de Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht (SBWU) werd uitgeroepen tot beste RIBW.

De selectie van de beste zorgaanbieders voerde het LPGGz uit in samenwerking met MediQuest op basis van door de zorgaanbieders zelf aangeleverde gegevens. In 2011 zal het LPGGz ook de prestaties van zorgverzekeraars en gemeenten gaan analyseren. Goede behandeling, begeleiding en ondersteuning is immers van cruciaal belang voor patiënt en familie. De Ster-uitreiking vindt plaats op de podiumbijeenkomst in Utrecht met als thema ‘De cliënt als sturende kracht’. Ter Avest was hoopvol over de bijdrage die cliënt en familie in de GGZ kon leveren aan verbetering van de kwaliteit. Tegelijk greep ze de bijeenkomst aan om bij de aanwezige vertegenwoordigers van ministerie en koepelorganisaties steun te vragen voor de onevenredig zware financiële klappen die de GGZ te verduren krijgt. 

ANBI logo