Bezuiniging op GGZ moet stoppen

De bezuinigingen in de GGZ leiden tot meer verwarde mensen op straat. De toegankelijkheid, kwaliteit én de werkomstandigheden in de GGZ staan onder grote druk. Dat vindt zeventig procent van de GGZ-medewerkers. De SP kwam tot deze schokkende conclusie door een onderzoek onder 1000 werkers in de GGZ. ‘De afbouw van het aantal bedden moet, zolang de zorg thuis niet op orde is, stoppen', concludeert SP-Kamerlid Tsitske Siderius naar aanleiding van dit onderzoek.

Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter beaamt de conclusie: 'Afbouw van bedden kan alleen als de zorg, ondersteuning en begeleiding thuis voor de patiënt én zijn omgeving, in veel gevallen zijn familie, op orde zijn. En dat is het nog lang niet.'

Het tempo waarin het aantal plekken in de instellingen wordt afgebouwd is onverantwoord. In de instellingen zijn de bedden verdwenen. Thuis is er onvoldoende zorg. Op straat worden meer ‘verwarde personen’ gesignaleerd.

En in treincoupés, zo kopte ‘Metro’ vanochtend boven een artikel over het SP-onderzoek.

De somberen conclusies over (o.a.) verslechterde zorg, meer bureaucratie en minder plezier in het werk leiden tot vier aanbevelingen:  de bezuinigingen moet gestopt, de  wachtlijsten teruggedrongen, er moet meer personeel komen dat zorg levert en er moet gesnoeid in de administratieve handelingen.

Klik hier voor het onderzoek

Ypsilon laat in een manifest, aangeboden aan LPGGz-directeur Marjan ter Avest, een soortgelijk geluid horen. Nog meer dan in het SP-rapport ligt daar de nadruk op betrokkenheid én ondersteuning van familie in de GGZ.

Klik hier voor het manifest

ANBI logo