Bijdrage Ypsilon op hoorzitting Verwarde personen krijgt gehoor

De bijdrage van Ypsilon op de hoorzitting van de Tweede Kamer afgelopen maandag is niet zonder gehoor gebleven. Enkele dagen later kwam de Tweede Kamer uitgebreid op het thema terug, waarbij de rol van de familie een aantal keren nadrukkelijk terugkwam. Daarbij kondigde minister Schippers een breed plan van aanpak om de zorg aan verwarde mensen te verbeteren. AD plaatste bovendien een bijdrage van Ypsilon op de opiniepagina van de editie van vandaag. Met als belangrijkste conclusie: de samenleving is nog niet klaar voor de komst van mensen met psychische problemen.

“Een Hagenaar die zijn flat laat ontploffen, de gewapende man die het journaal verstoorde, de Damschreeuwer. Neemt het aantal verwarde personen nou toe? En is dat reden tot zorg?”, opent Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter zijn bijdrage in het AD. Het antwoord is volgens hem onmiskenbaar ja. Ja, het aantal mensen dat verward op straat loopt neemt toe, zeggen politie en opvanghuizen. En ja, er is reden tot zorg, zeggen organisaties van cliënten en familieleden. Maar, schrijft hij de lezer, “niet voor u. Het zijn de verwarde mensen zelf over wie we ons zorgen moeten maken.”

“Mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid zijn topsporters”, schrijft hij verderop. “Het kost ongelooflijk veel kracht en doorzettingsvermogen om na een depressie of een psychose jezelf weer te herpakken. Dat lukt je nooit alleen. Je hebt hulpverleners nodig die je professioneel begeleiden en familieleden die je aanmoedigen en houvast bieden. En een omgeving die je steunt. Zover is het nog lang niet. De zorg schiet tekort, familieleden ontberen een vangnet en de buurt kijkt argwanend toe.”

Het is een boodschap die ook in Den Haag is doorgedrongen. Minister Schippers liet weten met een deltaplan te komen. De beddenafbouw staat voor haar niet ter discussie, maar er komt nu wel een streefcijfer voor de ambulante zorg die daarvoor in de plats moet komen. Gemeenten krijgen de regie bij de uitvoering. 

ANBI logo