Blokhuis lanceert digitaal platform MIND Verslaving

MIND Verslavingook hun naasten met elkaar in contact.

Op verslaving rust in Nederland een groot taboe. Veel mensen schamen zich en zoeken te laat hulp. Hierdoor nemen hun psychische en maatschappelijke problemen toe. De kans op terugval na behandeling in een afkickkliniek is groot: 70 procent binnen drie maanden tijd. Veel mensen vallen in een ‘zwart gat’: het lukt vaak niet om het contact met naasten en familie op te pakken, een (nieuw) sociaal netwerk op te bouwen en werk of een zinvolle dagbesteding te vinden. De initiatiefnemers willen met het Platform mensen voorzien van informatie en onderlinge steun, zodat er een beter perspectief ontstaat op behandeling en een duurzaam herstel.

De samenwerking tussen de ggz-sector, gemeenten en sociale partners moet verbeteren en cliëntenorganisaties moeten hierin beter worden gehoord. “Het UWV en gemeenten moeten wakker geschud worden: betaald of onbetaald werk is belangrijk om je nuttig te voelen en waardering te krijgen. Iedereen heeft recht op een perspectief, ook mensen met een verslavingsachtergrond”, zegt Cees Keuch van Stichting het Zwarte Gat. Als mensen verslaafd zijn verandert hun gedrag. Dat beaamt ook Veronica Risch van Stichting Naast. Voor haar is het van belang dat er een platform is waar familieleden en naasten van verslaafden elkaar kunnen vinden om steun te krijgen en ervaringen uit te wisselen.

ANBI logo