Blokhuis zegt Schakelteam landelijk meldnummer verward gedrag toe

Ondanks al het lobbywerk durfde Ypsilon er eigenlijk nauwelijks meer op te rekenen. Toch zou ze het kunnen zien als de kroon op het werk van vier jaar duwen en trekken: er komt een landelijk nummer waar mensen naartoe kunnen bellen als ze zich zorgen maken over iemand met verward gedrag. Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid deed de toezegging vandaag als reactie op het eindrapport van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag. Het was de maximale toezegging die het Schakelteam wist los te peuteren. Wanneer het publieksnummer daadwerkelijk in de lucht komt is echter nog onbekend.

Blokhuis zelf was verhinderd op het slotcongres. Wel aanwezig minister Grapperhaus van VenJ

Al vier jaar terug, toen het Schakelteam nog Aanjaagteam heette, lanceerde Ypsilon het idee van een landelijk nummer voor familieleden, buurtbewoners, of bijvoorbeeld de werkgever die zich zorgen maken over iemand met afwijkend gedrag. Een nummer voor niet-acute situaties, dat toch 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar zou zijn. Want als geen ander weten de familieleden van Ypsilon dat een onrustig gedrag op zaterdagmorgen al een dag later kan ontaarden in één grote crisis. Vanaf dag 1 voerde Ypsilon daarom samen met haar koepel MIND een lobby om het idee gerealiseerd te krijgen.

De wens werd uiteindelijk overgenomen door het Schakelteam, maar leek door politieke tegenstand lang geen concrete opvolging te krijgen. “Er moest eerst gebouwd worden aan een goede regionale infrastructuur. Nu die er grotendeels is, kan de volgende stap gezet”, verklaarde Schakelteamvoorzitter Onno Hoes het in diplomatieke termen. Het nummer kan daarmee alsnog worden toegevoegd aan het lijstje behaalde resultaten. Op dat lijstje ook de introductie van ‘gewoon vervoer’ in plaats van ambulances of politiewagens voor mensen die in crisis zijn. En de ‘Hulpkaart’; een vereenvoudigde versie van de Crisiskaart. Ervaringsdeskundigen zijn ook beter in beeld gekomen. En een brede verspreiding van de cursus Mental Health First Aid, een soort EHBO-cursus voor omstanders over hoe om te gaan met psychische aandoeningen.

Er zijn dus concrete resultaten geboekt door het team waar ook familielid Joke van der Meulen deel van uitmaakte. Maar er zijn ook zaken die ongerust maken vindt Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter. Zo zijn nog lang niet alle gemeenten klaar met de ‘sluitende aanpak’ die het Schakelteam beoogde. Sterker: een derde van de gemeenten is nog altijd niet aangehaakt bij de landelijke ontwikkelingen. Ook heeft de familie nog altijd geen serieuze rol gekregen in de vroegsignalering.

“Verward gedrag is echt een thema geworden en politie, gemeente en ggz elkaar in de regio meer hebben gevonden”, maakt Stavenuiter de balans op. “Dat is echt een verdienste van het Schakelteam. Maar is het ook ‘merkbaar en werkbaar’ zoals het op het slotcongres werd genoemd? Wie op straat of bij Ypsilon merkt het verschil van al die bestuurlijke inspanningen?”

Dat de staatssecretaris pas bij het opheffen van het Schakelteam komt met zijn toezegging voor een landelijk meld- en adviesnummer, noemt hij ‘pikant’. “Fijn deze toezegging, maar wie gaat erop toeziien dat het nummer er snel komt? De staatssecretaris heeft er geen datum bij genoemd.” Ook na het opheffen van het Schakelteam is er dus werk genoeg voor Ypsilon en MIND.

ANBI logo