BNR-radio over positie familieleden

Het radioprogramma BNR Gezond wijdt later vandaag, maandag 24 augutus 2009, een uitzending aan het betrekken van familie bij psychiatrische behandeling. Aanleiding is een publicatie van Kees Santbergen, auteur van het boek ‘Weg was ze’, in de Volkskrant. Tijdens de uitzending praat BNR met hem, met Ypsilonvoorzitter Marja Hasert en met psychiater Wouter van Ewijk.

NB: Tijd is gewijzigd. De uitzending vindt plaats tussen 18 en 18.30 uur en is terug te vinden op de website van BNR.

 

Het radioprogramma BNR Gezond wijdt later vandaag, maandag 24 augutus 2009, een uitzending aan het betrekken van familie bij psychiatrische behandeling. Aanleiding is een publicatie van Kees Santbergen, auteur van het boek ‘Weg was ze’, in de Volkskrant. Tijdens de uitzending praat BNR met hem, met Ypsilonvoorzitter Marja Hasert en met psychiater Wouter van Ewijk.

NB: Tijd is gewijzigd. De uitzending vindt plaats tussen 18 en 18.30 uur en is terug te vinden op de website van BNR.

Vorige week hield Santbergen nog een hartstochtelijk pleidooi in de Volkskrant om familie meer bij de behandeling te trekken. De betekenis van familie voor de hulpverlening aan mensen met een psychische stoornis wordt door wetgever en GGZ zwaar onderschat, schreef hij . “Toen onze dochter in een psychotherapeutisch centrum belandde, werden mijn vrouw en ik buiten de deur gehouden. Mede doordat met ons geen contact was, werd een verkeerde diagnose gesteld. Een onjuiste behandeling was het gevolg. Omdat men bovendien het loskomen van ouders als een algemeen behandeldoel zag, waren wij geen bondgenoot. Tijdens de nazorg beëindigde zij haar leven. Zij was 21. Dat was in 2004. Is er sindsdien iets verbeterd?”

Bar weinig, vindt Santbergen, een constatering die nadrukkelijk wordt onderstreept door Marja Hasert van Ypsilon. Als de ggz wil verbeteren, zodat er tenminste minder doden vallen, dan is het hoog tijd voor het besef hoe cruciaal de familie-inbreng kan zijn. Een sectorbrede aanpak is nodig voor de familie als bondgenoot. Dat is in het belang van cliënt, hulpverleners en samenleving. En er is gepaste wet- en regelgeving nodig met een expliciete partnerrol voor familie bij diagnose, behandeling en nazorg.

ANBI logo