Bouwstenen voor Zelfmanagement en passende zorg ontwikkeld

Het Landelijk Platform GGz heeft in samenwerking met alle andere partijen van het Bestuurlijk Akkoord GGZ de Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg ontwikkeld. Dit zijn uitgangspunten voor het leveren van passende zorg, die zo veel mogelijk een beroep doet op de zelfredzaamheid van mensen met psychische problemen.

Iedereen die in de GGZ werkt, streeft naar het bieden van passende zorg. Niet te veel en niet te weinig, zorg die het beste werkt, die aansluit bij de wensen en de behoeften van de cliënt en op verantwoorde wijze de eigen regie van mensen met psychische problemen versterkt. De Bouwstenen bieden handvatten om dit te realiseren. Ze zijn van belang voor alle mensen met psychische problemen, en dus ook voor iedereen die in zijn werk met de GGZ te maken heeft. In het document, waaraan ook Ypsilon meewerkte, is een apart hoofdstuk gewijd aan de familie en naasten.

Klik hier voor de Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg

ANBI logo