CER en Wtcg afgeschaft

Twee financiële bijdragen die mensen met veel zorgkosten tot nu toe ontvingen, zijn per 1 januari 2014 afgeschaft: de ‘compensatie eigen risico’ (CER) en de ‘tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten’ (Wtcg). In plaats van de CER en de Wtcg hebben de gemeenten extra geld gekregen om burgers op maat te ondersteunen via de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of de Bijzondere Bijstand.

De CER was bedoeld voor mensen met hoge zorgkosten die het volledige eigen risico van de zorgverzekering moesten betalen. De Wtcg was een tegemoetkoming in de kosten voor chronisch zieken en gehandicapten. Op 3 juni 2014 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met afschaffing van beide regelingen, die met terugwerkende kracht per 1 januari 2014 worden afgeschaft. De CER wordt niet meer uitbetaald, de Wtcg nog over 2013, dit jaar dus voor de laatste keer.

In juni of juli ontvangen mensen die vorig jaar een Compensatie Eigen Risico ontvingen een brief van het CAK (Centraal Administratie Kantoor). In deze brief staat dat de CER per 1 januari 2014, dus met terugwerkende kracht, is afgeschaft. Dat betekent dat zij geen vergoeding meer krijgen voor het eigen risico van de zorgverzekering. Bij de brief zit een antwoordkaart, waarmee u het CAK toestemming geeft uw persoonsgegevens door te geven aan uw gemeente, zodat die u kan informeren over haar beleid.

Of u een voortaan een financiële tegemoetkoming via de gemeente ontvangt, hangt af van de ondersteuning die u nodig heeft en van het beleid van uw gemeente.

Regeling aftrek zorgkosten blijft 
De landelijke fiscale regeling (via het belastingformulier) voor de aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten blijft bestaan, maar wel in aangepaste vorm. De regering was van plan om ook deze regeling af te schaffen. Door het herfstakkoord van oktober 2013 (en dankzij een intensieve lobby van landelijke organisaties) is de aftrek voor een groot deel blijven bestaan.  
Deze regeling wordt uitgevoerd door de belastingdienst. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.belastingdienst.nl onder ‘aftrek ziektekosten’.

Kijk voor meer informatie ook op: 
www.hetcak.nl 
www.meerkosten.nl 
www.rijksoverheid.nl 
www.belastingdienst.nl

ANBI logo