Commotie na aankondiging stopzetten Semap

Binnen de GGZ is op brede schaal onrust ontstaan na de aankondiging van Janssen-Cilag dat het bedrijf zal stoppen met de productie van Semap. De voorraad van het antipsychoticum wordt opgemaakt, maar het bedrijf verwacht dat rond eind van dit jaar de laatste pillen in Nederland worden verstrekt. Aanleiding voor de stop zijn volgens Janssen nieuwe normen die een hernieuwde productie van het middel een stuk duurder zullen maken. Dat loont onvoldoende voor het middel waarvan het patent al is verstreken, vindt het internationale moederbedrijf. “Onverantwoord en onverteerbaar”, noemt Ypsilonvoorzitter Marja Hasert de stap. Juist de zwakste patientengroep zal hier hard door worden getroffen, verwacht ze.

Binnen de GGZ is op brede schaal onrust ontstaan na de aankondiging van Janssen-Cilag dat het bedrijf zal stoppen met de productie van Semap. De voorraad van het antipsychoticum wordt opgemaakt, maar het bedrijf verwacht dat rond eind van dit jaar de laatste pillen in Nederland worden verstrekt. Aanleiding voor de stop zijn volgens Janssen nieuwe normen die een hernieuwde productie van het middel een stuk duurder zullen maken. Dat loont onvoldoende voor het middel waarvan het patent al is verstreken, vindt het internationale moederbedrijf. “Onverantwoord en onverteerbaar”, noemt Ypsilonvoorzitter Marja Hasert de stap. Juist de zwakste patientengroep zal hier hard door worden getroffen, verwacht ze.

Hasert staat in die mening niet alleen: naast familieleden hebben opvallend veel psychiaters en spv’en de afgelopen dagen bij Ypsilon de noodklok geluid. De vereniging bekijkt momenteel wat ze kan doen om de protesten te bundelen. De komende week komen veel psychiaters bijeen op het Voorjaarscongres van de beroepsvereniging. Verschillende deelnemers hebben al aangekondigd de productiestop daar aanhangig te willen maken. De stopzetting komt ook op de agenda bij de kerngroep van de nieuwe richtlijnen. Instellingen als het AMC hebben een protestbrief gestuurd en ook internationaal worden contacten gezocht voor een massief protest.

Reden van de onrust en onvrede is het specifieke karakter van Semap. Het is het enige antipsychoticum in pilvorm met een depotwerking en wordt mede daarom veel gebruikt in de bemoeizorg en bij ACT-teams. Voor deze doelgroep van mensen met weinig ziektebesef. is er geen enkel serieus alternatief, omdat juist hier grote weerstand bestaat tegen injecties. En middelen in pilvorm werken doorgaans te kort om bij deze groep aan te slaan. Ook onder mensen met een eerste psychose wordt het middel veelvuldig gebruikt. Hasert heeft er inmiddels een weblog aan besteed, waarin ze beschrijft hoe haar broer er via Semap weer bovenop kwam. Nu ze zelf deel uitmaakt van een FACT-team ziet ze vanuit hulpverlenersperspectief hetzelfde bij andere patienten. “Ik voorzie persoonlijke rampen als Janssen haar voornemen doorzet.”

Ook de Nederlandse vestiging van Janssen-Cilag zelf heeft aanvankelijk bij het internationale concern aangedrongen op continuering, meldt woordvoerder Eliane Lauwers. “Maar de investeringen voor het verbeteren van de productie, en daarmee het behoud van de registratie en productie van Semap, zijn internationaal gezien niet meer in balans met de vraag naar dit product”, zo heet het. Probleem is dat Semap alleen in de Benelux nog veel wordt voorgeschreven. Lauwers heeft er dan ook weinig fidusie in dat de protesten Janssen internationaal nog op andere gedachten zullen brengen. Zij ziet meer heil in het zoeken naar alternatieven. Maar juist daar zit voor Ypsilon en vele anderen het probleem. Alhoewel het patent verlopen is, is er geen enkele andere fabrikant geweest die een merkloze variant op de markt heeft gebracht. Janssen zegt zelfs actief te hebben gezocht naar een partner die de productie zou willen overnemen, maar vergeefs. Ypsilonvoorzitter Marja Hasert: “Reden temeer om ervoor te zorgen dat Janssen Semap in productie houdt.”

ANBI logo