‘Consumenten in de GGZ bepalen straks de norm’

Wie bepaalt welke instelling kwaliteit biedt en welke niet? ‘Wij’, zeggen consumentenorganisaties verenigd in het Landelijk Platform GGz (LPGGz). ‘Wij immers zijn de klant.’ Met die inzet hebben maar liefst 13 cliënten- en familieorganisaties in de GGz, waaronder Ypsilon, gisteren een gezamenlijke subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie van VWS. De aanvraag is uniek, vindt Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter. “De overheid wil de consument als derde partij? Nou, dat zal ze weten! Nog nooit zijn zoveel patiënten- en familieorganisaties in de GGz zo hecht en intensief met elkaar de samenwerking aangegaan. Daarmee vormen ze een blok waar de financier niet omheen kan, maar waar ook instellingen en zorgverzekeraars niet omheen kunnen. Wat ons betreft bepalen wij straks de norm.”

Het project, dat als logische titel ‘Zicht op Kwaliteit in de GGz’ meekreeg, zal bij toekenning komend jaar starten en dan vier jaar duren. De opzet om de kwaliteit van die zorginstellingen te verhogen is eenvoudig: benoem wat je kwaliteit vindt, toets vervolgens in hoeverre elke instelling aan de norm voldoet en laat de instelling vervolgens werken aan verbeteringen. Nieuw is het niet, weet Stavenuiter: het is een concept dat eerder is beproefd door organisaties van chronisch zieken. “En toch wordt het wat mij betreft geen eenheidsworst. Het aardige is dat er is gekozen voor een opzet waarin bovenop een gezamenlijke basis elke organisatie ruimte heeft voor de zaken die ze zelf belangrijk vindt.”

Voor Ypsilon zou het project een steun de rug zijn voor het uitbouwen van de familiester, verbreding van de Triadekaart en het stimuleren van Familie-ervaringsdeskundigen. Van de mogelijkheid om nog eigen projecten in te dienen, heeft Ypsilon deze keer geen gebruik gemaakt. Wel participeert ze nog in een project van de Nederlandse Vereniging voor Autisme over diversiteit en een project van de Stichting Landelijke Koepel Familieraden om ervaringskennis van familieleden beter vast te houden. Waarschijnlijk pas eind van het jaar horen alle organisaties of hun projectaanvragen zijn toegekend.

ANBI logo