Crisiskaart-akkoord legt bodem voor structurele financiering

Meer zelfmanagement, ook bij crisis en crisispreventie. Onder dat motto hebben het Landelijk Platform GGz en de beroepsgroepen in de GGZ een gezamenlijke verklaring ondertekend waarmee zij het gebruik van een crisiskaart willen bevorderen. Cruciaal volgens de verklaring is een eerder opgesteld basisdocument waarin is vastgelegd wat een crisisplan en een crisiskaart is, wat de kenmerken zijn en voor ze bedoeld zijn. Het akkoord opent de weg voor een adequate en structurele financiering. Hiervoor hopen GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland uiterlijk per 2015 met een werkbare oplossing te komen.

(Ervarings)deskundige consulenten staan cliënten bij in het opstellen van hun persoonlijke crisiskaart. Maar daarnaast zijn ze belangrijk voor behoud en ontwikkeling van de kwaliteit, constateren de ondertekenende partijen: het Landelijk Platform GGz, GGZ Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (V&VN SPV)

Een crisiskaart is een klein persoonlijk document op bankpasformaat waarop staat hoe zorgverleners, omstanders en naasten kunnen (be)handelen als er een (psychische) crisis optreedt. Bijvoorbeeld bij een paniekaanval of een psychose. Op dat moment kan een cliënt immers te zeer van streek zijn om duidelijke informatie te geven. Door een juiste bejegening, zorg en praktische hulp of medicatie kan een crisiskaart helpen erger te voorkómen. Zo is het een instrument dat bijdraagt aan goede zorg wanneer zich toch een crisis voordoet.

Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter is blij met de hernieuwde aandacht voor de crisiskaart. Wat hem betreft biedt de crisiskaart ‘de ultieme vorm van zorg op maat’. Stavenuiter: “Ten onrechte wordt wel eens gedacht dat de crisiskaart en onze Triadekaart elkaar in de weg zitten. Maar ze vullen elkaar juist aan: de crisiskaart zegt wat je moet doen als er een crisis is, de Triadekaart wat je moet doen om een crisis te voorkomen.”

> Klik hier voor de ondertekende verklaring
> Klik hier voor het genoemde basisdocument                                  
> Klik hier voor een voorbeeld van de crisiskaart
> Klik hier voor meer informatie over de crisiskaart

ANBI logo