De Andere Wereld wijdt reportage aan eigen bijdrage

De eigen bijdrage in de GGZ treft psychiatrische patiënten dubbel zo hard: voor velen is de 200 euro per jaar financieel nauwelijks op te brengen, maar de maatregel wordt bovendien opgevat als een belediging. 'Als je je been breekt, dan hoef je niet te betalen, maar als je iets gebroken hebt in je hoofd zeker wel?', zoals een vrouw met een postttraumatisch stress-stoornis het verwoordt. Patiënten, psychiaters, politie en justitie maken zich ernstig zorgen over de gevolgen van de bezuinigingsmaatregel. Het radioprogramma De Andere Wereld wijdt zondag 26 februari een reportage aan het onderwerp en laat onder anderen Marjan ter Avest van het Landelijk Platform GGz (LPGGz) aan het woord. De uitzending begint om 16 uur op radio 5.

Volgens een eerste rondgang langs grote GGZ-instellingen door dagblad Trouw, blijven mensen sinds zij een eigen bijdrage moeten betalen massaal weg bij de psychiater. Bij GGNet in Gelderland bijvoorbeeld daalde het aantal aanmeldingen ten opzichte van januari 2011 met twaalf procent. Jaarlijks melden zich in de GGZ bijna 450.000 nieuwe patiënten: als de daling uit januari doorzet, zouden daardoor dit jaar zeker 50.000 mensen verstoken blijven van psychische hulp.

Het LPGGZ is onlangs naar de rechter gestapt, om de maatregel juridisch te laten toetsen.

De eigen bijdrage in de GGZ treft psychiatrische patiënten dubbel zo hard: voor velen is de 200 euro per jaar financieel nauwelijks op te brengen, maar de maatregel wordt bovendien opgevat als een belediging. 'Als je je been breekt, dan hoef je niet te betalen, maar als je iets gebroken hebt in je hoofd zeker wel?', zoals een vrouw met een postttraumatisch stress-stoornis het verwoordt. Patiënten, psychiaters, politie en justitie maken zich ernstig zorgen over de gevolgen van de bezuinigingsmaatregel. Het radioprogramma De Andere Wereld wijdt zondag 26 februari een reportage aan het onderwerp en laat onder anderen Marjan ter Avest van het Landelijk Platform GGz (LPGGz) aan het woord. De uitzending begint om 16 uur op radio 5.

Volgens een eerste rondgang langs grote GGZ-instellingen door dagblad Trouw, blijven mensen sinds zij een eigen bijdrage moeten betalen massaal weg bij de psychiater. Bij GGNet in Gelderland bijvoorbeeld daalde het aantal aanmeldingen ten opzichte van januari 2011 met twaalf procent. Jaarlijks melden zich in de GGZ bijna 450.000 nieuwe patiënten: als de daling uit januari doorzet, zouden daardoor dit jaar zeker 50.000 mensen verstoken blijven van psychische hulp.

Het LPGGZ is onlangs naar de rechter gestapt, om de maatregel juridisch te laten toetsen. Sommige patiënten moeten op financiële gronden noodgedwongen afzien van zorg. Dit lijkt in strijd met het in de Zorgverzekeringswet verankerde recht op zorg. Dat patiënten met een psychiatrische aandoening de toegang tot noodzakelijke zorg wordt belemmerd door een eigen bijdrage, terwijl dit voor patiënten met een lichamelijke aandoening niet geldt, is een onterecht onderscheid en dus discriminerend, laat het Landelijk Platform GGZ weten. Ook is de regel stigmatiserend, alsof geestelijke ziekteverschijnselen minder urgent zijn dan somatische. Andere partijen in het veld zoals GGZ Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie, Parnassia Bavo Groep, Lentis en GGZ Oost Brabant, steunen het Platform en voegen zich in de gerechtelijke procedure.

Niet alleen patiënten, psychiaters en psychiatrische instellingen maken zich zorgen om de gevolgen van de bezuinigingen in de GGZ. Zo verwacht de Amsterdamse politie dit jaar meer werk aan verwarde mensen en zorgmijders. Deze week sprak ook staatssecretaris Fred Teeven, van Veiligheid en Justitie, zijn twijfels uit. “Je bezuinigt op de volksgezondheid en je gaat meer geld uit geven bij justitie en dat is niet de weg die we op moeten gaan”, zei Teeven afgelopen woensdag bij BNR Nieuwsradio. Wat hem betreft wordt de eigen bijdrage bij de nieuwe ronde bezuinigingsonderhandelingen 'wat terugonderhandeld'. In een reactie op Teeven verklaarde minister Schippers (Volksgezondheid) dat zij gaat overleggen met de GGZ-sector. De minister wil kijken of de meest kwetsbare groepen ontzien kunnen worden.

Hoogleraar klinische psychologie Jan Derksen van de Radboud Universiteit Nijmegen vreest dat de kosten zullen oplopen door de invoering van de eigen bijdrage. 'Daaruit blijkt iets wat we al vreesden: mensen wachten met behandeling. Een depressie mag dan soms overgaan, een angststoornis wordt daardoor alleen maar erger. Mensen gaan situaties vermijden, waardoor ze angstiger worden en niet meer kunnen functioneren.' Branchorganisatie GGZ Nederland heeft onder de leden een enquête rondgestuurd om de gevolgen van de eigen bijdrage te onderzoeken. Het resultaat daarvan is pas over enkele maanden te verwachten.
 

ANBI logo