De sleutel in handen is online!

Vandaag lanceert MIND Ypsilon met een grote groep medestanders het manifest De Sleutel in Handen.

Op de website met dezelfde naam kunnen collega-organisaties, kennisinstituten, zorginstellingen en beleidsmakers het manifest ondertekenen. Daarmee steunen ze de dringende oproep aan gemeenten en woningbouwcorporaties om wonen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid mogelijk te maken. Want de nood is hoog. Het moet anders en het kán ook anders.
Wilt u de oproep óók steunen? Spreek uw contacten aan, vraag organisaties in uw netwerk om op www.desleutelinhanden.nl hun steun te betuigen. Zegt het voort (met #desleutelinhanden).

 

Dat het anders kán bewijzen de vele goede voorbeelden, genoemd in de bij het manifest behorende woonwijzer. “Het maakt me stabieler en ik zit veel beter in mijn vel”, zegt Jantien in een van de filmpjes op de website, waarin mensen vertellen wat 'goed wonen' met hen doet.

Het manifest hekelt het gebrek aan woningen en woonvoorzieningen, de begeleiding, die er niet of onvoldoende is en slecht aansluit op waar de mensen behoefte aan hebben, het gebrek aan zinvolle bezigheden, het feit dat er geen gebruik wordt gemaakt van de kennis die aanwezig is, het wiel wordt telkens opnieuw uitgevonden. Gemeenten en woningbouwcorporaties hebben de mond vol als het gaat om verward gedrag, maar doen te weinig om te voorkomen dat mensen verward raken.

Donderdag 10 oktober, op de Dag van de psychische gezondheid en World homeless day, biedt Carola van Alphen, voorzitter van Anoiksis, namens de medestandersgroep het manifest aan aan  Paul Blokhuis, staatssecretaris van VWS. Zij vraagt hem om de gemeenten aan te sporen hun verantwoordelijkheid te nemen.

Het Manifest, de woonwijzer en de website zijn gemaakt in het kader van het Ypsilonproject Wonen alleen is niet genoeg. Uit de ledenraadpleging die Ypsilon hield bleek dat het wonen van hun naasten voor Ypsilonleden een grote zorg is. Een huis alleen is niet genoeg. Zonder passende begeleiding en een zinvolle dagbesteding lukt het wonen niet. Ypsilon besloot medestanders te zoeken om gezamenlijk het probleem onder de aandacht te brengen van partijen die er daadwerkelijk iets aan kunnen doen: gemeenten en woningbouwcorporaties, in samenwerking met zorginstellingen.

Ypsilon stelde het manifest op samen met patiëntenvereniging Anoiksis, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Chapeau Woonkringen, Zeeuwse gronden, De Weerde, Stichting Wonen Ypsilon Amsterdam, RPSW, Woondroomzorg en de stichting Vrienden van Ypsilon.

ANBI logo