Doek valt voor Psy

GGZ Nederland stopt met de uitgave van het onafhankelijke maandblad Psy en de website psy.nl. De branchevereniging rekent het niet meer tot haar kerntaken om Psy uit te geven. Al vijftien jaar is Psy hét magazine voor werkers in de geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg. Haar sterke positie rust op drie pijlers: betrouwbaarheid, actualiteit en binding. De redactie betreurt dit voornemen.

GGZ Nederland stopt met de uitgave van het onafhankelijke maandblad Psy en de website psy.nl. De branchevereniging rekent het niet meer tot haar kerntaken om Psy uit te geven. Al vijftien jaar is Psy hét magazine voor werkers in de geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg. Haar sterke positie rust op drie pijlers: betrouwbaarheid, actualiteit en binding. De redactie betreurt dit voornemen.

Uit lezersonderzoek blijkt dat het blad een belangrijk platform voor nieuws, achtergrond en discussie is en bijdraagt aan de zichtbaarheid en de transparantie van de sector. Sinds enkele jaren is de titel uitgebreid met de website psy.nl voor het dagelijkse nieuws. De digitale nieuwsbrief gaat wekelijks naar zo’n 18.000 abonnees.  ‘Altijd het beste nieuws over ggz en verslavingszorg’, zo verwijst GGZ Nederland tot nu toe steevast op haar website naar psy.nl.

Het is de bedoeling dat Psy nog verschijnt tot aan de zomer van 2012. Daarna valt het doek definitief, heeft GGZ Nederland zich voorgenomen. De komende maanden zal de ondernemingsraad zich buigen over de adviesaanvraag de uitgave van Psy stop te zetten.

ANBI logo