Drie winnaars VGZ-Hersteleuroprijs voor beter psychisch herstel

Stadskamer Doetinchem, Team ED en Hersteltalent zijn gisteren uitgeroepen tot de winnaars van de VGZ-Hersteleuroprijs 2015. Zij krijgen ieder 25.000 euro. De overige vijf genomineerden verdienen ieder 5.000 euro voor hun initiatief. De prijs is in het leven geroepen door zorgverzekeraar VGZ en het Landelijk Platform GGz om meer aandacht te krijgen voor zelfmanagement, eigen regie, herstel en herstelondersteunende zorg.  DoorenVoor en Stichting Zelfregie waren na de pitches zo geïnspireerd door elkaars projecten dat ze besloten bij een eventuele winst de prijs te delen. Daarop besloot de jury, onder wie een kaderlid van ,Ypsilon het overige prijzengeld te verdelen over alle vijf overige genomineerden.

VGZ en LPGGz menen dat weliswaar veel wordt geïnvesteerd in de zorg, maar dat dit nauwelijks geldt voor herstel en empowerment. Veel initiatieven vallen buiten de Zorgverzekeringswet. Goede en waardevolle ideeën om mensen met psychische kwetsbaarheid te ondersteunen met hun herstel kunnen daardoor niet worden uitgevoerd. Zij schreven daarom een wedstrijd uit om ervaringsdeskundigen de kans te bieden een financiële bijdrage te verdienen voor hun project. Het prijzengeld werd gefinancierd door GGZ-instellingen die per ingekochte DBC van VGZ in 2015 symbolisch één euro afdragen.

Met de ‘VGZ-Hersteleuro’ willen VGZ en het LPGGz meer aandacht besteden aan zelfmanagement, eigen regie, herstel en herstelondersteunende zorg in de geestelijke gezondheidszorg. Met ieder winnend initiatief kunnen mensen met een psychische kwetsbaarheid worden geholpen in hun weg naar herstel en eigen regie. De projecten zijn bovendien inspirerend voor gemeenten die in het kader van de WMO en decentralisaties vorm proberen te geven aan het versterken van de eigen kracht van mensen. Ook zijn ze interessant voor de reguliere zorg, omdat deze aansluiten bij de individuele situatie en de sociale en maatschappelijke context.  

Meer informatie is te vinden op de website van VGZ.

ANBI logo