Drietal instellingen zet nieuwe stap in familiebeleid

Steeds meer instellingen zoeken mogelijkheden om familie en naasten nadrukkelijk te betrekken bij de behandeling. In dat kader zetten drie organisaties gisteren wel een heel bijzondere stap: als eerste in Nederland schakelen zij medewerkers met eigen familie-ervaring in om een stevige brug naar de familie te slaan. Het gaat om GGZ Friesland, Pro Persona en het Vincent van Gogh instituut.

De drie organisaties hebben medewerkers een speciaal programma laten volgen onder de naam Peer2Peer. Enkele maanden geleden startten zij met de opleiding van bureau de Mat om straks andere (!) familieleden te kunnen trainen in interactievaardigheden. Gisteren volgden ze bovendien een extra trainingsdag vanuit de vereniging Ypsilon en de Stichting Samen Sterk zonder Stigma. In twee workshops stonden ze stil bij de vraag: hoe maak ik mijn familie-ervaringen bespreekbaar en hoe zet ik die ervaringskennis op een goede manier in? Werkambasadeurs van Samen Sterk en familie-ervaringsdeskundigen van het landelijk Platform FED begeleidden de sessies.

Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter kijkt tevreden terug en de dag en spreekt de hoop uit dat zich snel collega’s zullen aansluiten bij de ‘pioniers’, zoals hij ze noemt. “Vergis je niet: het is een revolutie als hulpverleners er gewoon voor durven uit te komen dat ze zelf ook een familielid hebben met psychische kwetsbaarheid. Ze zijn met velen. Als 1 op de 4 mensen in Nederland een psychische aandoening krijgt, dan is al snel 1 op 2 een direct familielid. Dat is de helft van Nederland! En dat geldt niet alleen buiten de muren van de instelling, maar zeker ook daarbinnen. Als dat besef doorbreekt, dan krijgen we echt een ander familiebeleid. Met een betere zorg.”

Het programma Peer2Peer wordt mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van In voor Mantelzorg en de stichtingen Interactie, Samen Sterk zonder Stigma en Vrienden van Ypsilon.

ANBI logo