Duizenden Triadekaarten verspreid onder familieleden

Het nieuwste ontwerp van de Triadekaarttriadekaart@ypsilon.org.

De brochure waarvan de kaart deel uitmaakt beschrijft wat de makers met de Triadekaart voor ogen hadden: De Triadekaart is een kapstok om met elkaar in gesprek te komen, maakt concreet wat naasten wel én niet aan de zorg bijdragen, maakt duidelijk welke ondersteuning zij daarbij zelf nodig hebben en signaleert taken die blijven ‘hangen’. Bovendien geeft ze door de tijd heen een beeld van het verloop

Om geen valse verwachtingen te wekken heeft de vereniging in de ontwikkelingsfase weinig ruchtbaarheid aan de Triadekaart gegeven, legt Ypsilon in de brief aan haar leden uit. Maar dat is over. “De kaart werkt, testgebruikers zijn tevreden en tal van instellingen tonen belangstelling om ermee aan de slag te gaan. Sterker: inmiddels zijn de eerste vijf instellingen door Ypsilon getraind hoe ze de kaart in hun instelling of op hun afdeling kunnen introduceren. Zij lopen voor de troepen uit.”

Maar niet alleen instellingen kunnen vooruitlopen, gaat de brief verder. “U doet dat ook als u de kaart direct wilt inzetten. Want het is goed mogelijk dat mensen in uw instelling nog niet eens van het bestaan van de kaart op de hoogte zijn. Dat vraagt meer uitleg en wellicht vasthoudendheid van uw kant, maar we zijn er blij mee als u het doet. Feitelijk bent u zo een soort ambassadeur van de Triadekaart. Want krijgt u uw naaste en de behandelaar rond de tafel, dan volgen anderen binnen de instelling vast ook. Zo werkt u vanaf de werkvloer aan een brede verspreiding van de kaart.”

Omdat onderzoek heeft geleerd dat grootschalige invoering niet ‘zomaar’ gaat, houdt Ypsilon vinger aan de pols bij instellingen die de kaart zelf willen gaan verspreiden. “Er zijn 3 snelheden: instellingen die helemaal vooroplopen en de kaart instellingsbreed voeren krijgen de status van ‘pionier’. Andere starten wat voorzichtiger met 1 afdeling. Hen noemen we ‘koploper’. En dan is er een groep die de kaart niet zelf aanbiedt maar er wel open voor staat als familieleden als u ermee aan komen (de ‘gastheer’). Op www.triadekaart.nlvindt u een steeds bijgewerkt overzicht van instellingen die officieel hebben toegezegd met welke snelheid ze de kaart (willen) invoeren.”

Bij de ontwikkeling is Ypsilon bepaald niet over één nacht ijs gegaan. “Samen met familiegezinde hulpverleners maakten we een eerste concept dat we bij 2 instellingen testten, aanpasten, bij 2 andere instellingen testten en weer aanpasten tot de versie die nu voor u ligt. Zo’n 100 belangenbehartigers van Ypsilon dachten mee, net als mensen van Anoiksis, de Schizofreniestichting (nu: Phrenos) en onderzoekers verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het VSBfonds, het Fonds Psychische Gezondheid en de stichting Vrienden van Ypsilon betaalden het project. We zijn hen allen dankbaar dat er nu een Triadekaart ligt waarvan we zeker zijn dat hij werkt.”

Bij het uitsturen naar haar leden is Ypsilon zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan. Zo is de kaart niet verstuurd naar individuele hulpverleners in het bestand en zijn leden van wie bekend was dat ze nabestaande zijn uit de mailing gehouden. Leden die extra exemplaren willen, kunnen die voor de ledenprijs van 1,50 bestellen bij de www.ypsilon.org/webwinkel

ANBI logo