EenVandaag over gevaren van ongenuanceerde DSM-V

In mei 2013 moet er een nieuw handboek komen om psychiatrische ziekten te herkennen en benoemen: de DSM-V. Er is nu veel commotie rondom de nieuwe criteria die opgesteld zijn, constateert EenVandaag. Veel te ongenuanceerd, is de kritiek, wat leidt tot medicalisering van normaal gedrag. EenVandaag besteedt vandaag, zaterdag 26 mei 2012 om 18.15 uur, aandacht aan het onderwerp op Nederland 1. Het feit dat de Nederlandse psychiater Jim van Os er juist voor ijvert dat de diagnose ‘schizofrenie’ te vervangen door genuanceerdere diagnoses komt daarin waarschijnlijk niet aan bod.

Wel aan bod daarentegen komt psycholoog Roel Verheul die zich na vier jaar terugtrekt uit de internationale werkgroep die het nieuwe handboek voorbereidt. EenVandaag heeft een interview met hem en daarnaast een gesprek met de grondlegger van het vorige handboek, de Amerikaanse psychiater Allen Frances. Zij voorspellen veel foute diagnosen met als gevolg een verkeerde behandeling.

Onderzoeker Laura Batstra wijst op het gevaar van het nieuwe handboek. Nog meer kinderen zullen bijvoorbeeld de diagnose ADHD krijgen, met de daarbij behorende medicatie. Een goudmijn voor de farmaceutische industrie, en dat terwijl ADHD volgens Batstra geen ziekte is: deze kinderen hebben volgens Batstra geen afwijking in de hersenen en geen medicijnen nodig. Gedragsdeskundigen zijn hier veel meer op hun plaats.

Zoals achtjarige Thijs, een hele drukke jongen die school tot wanhoop dreef. Hij kreeg ook het etiket ADHD opgeplakt maar zijn ouders weigerden hem medicatie te geven. Zij kozen voor een andere oplossing.

ANBI logo