Eerste meldpunt verwarde personen in Rotterdam

Rotterdam start na de zomer een ‘Advies- en Meldpunt verwarde personen’. Familie, buren en andere Rotterdammers kunnen 24 uur per dag hun zorgen en signalen over verwarde personen in hun omgeving kenbaar maken. Een melding wordt gevolgd totdat de benodigde zorg wordt ingezet. Door familie, buren en professionals de mogelijkheid te geven signalen die zij opvangen van mensen met verward gedrag te melden kunnen deze mensen eerder ondersteuning krijgen. Hoe vroeger gesignaleerd, hoe eerder in zorg en hoe minder overlast, is de verwachting.

Ypsilon riep onlangs in haar ‘manifest voor de verkiezingen 2017’ (klik hier) ook al op tot een dergelijk meldnummer, maar dan landelijk. ‘Want nu weet niemand naar wie hij moet bellen’, zegt directeur Bert Stavenuiter, ‘zelfs familieleden worden van het kastje naar de muur gestuurd. Met als gevolg dat deze mensen, vaak psychosegevoelig, de zorg die zij zo hard nodig hebben, niet krijgen.’

De gemeente Rotterdam werkt samen met zorgaanbieders, politie, wijkteams, Veiligheidshuis én familieleden en verwanten actief aan het opsporen en ondersteunen van mensen met verward gedrag. Wethouder Hugo de Jonge: ”Eerder ingrijpen, samen erop af gaan, en goede toeleiding naar zorg moet ervoor zorgen dat mensen die verward raken of dreigen te raken eerder in beeld komen en de zorg krijgen die ze nodig hebben. Dat is goed voor de persoon om wie het gaat, diens omgeving en de openbare orde en veiligheid in Rotterdamse wijken.

Het meldpunt is één van de maatregelen uit het Plan van aanpak verwarde personen. Alle maatregelen dragen bij aan het signaleren, beoordelen, vervoeren, opnemen, behandelen, en weer naar huis (al dan niet met ondersteuning) laten gaan van mensen met verward gedrag. Zoals een GGZ-deskundige in elk wijkteam; bespreking van meldingen door politie en GGZ samen; een straatpsychiater  en een speciale ambulance met personeel gespecialiseerd in GGZ-problematiek.

Bij verwarde personen gaat het veelal om kwetsbare mensen die te kampen hebben met verschillende aandoeningen en beperkingen op meerdere levensterreinen. Psychische problemen, gecombineerd met onvoldoende zorg en begeleiding horen daar vaak bij.

Als een van de grootste consumentenorganisaties in de GGZ noemde Ypsilon in haar manifest (klik hier) nog meer punten: betaalbare en veilige huisvesting, zinvolle dagbesteding, werk en steun voor overbelaste mantelzorgers.

ANBI logo