Eerste verhuizers opgeleid tot ‘zorgverhuizers’

Het verhuizen van psychiatrische patienten en dementerende ouderen kan voortaan worden uitbesteed aan een gespecialiseerde verhuizer. Mondial movers heeft een speciale opleiding laten ontwikkelen tot 'zorgverhuizer'. De zorgverhuizer leert ziektebeelden herkennen en er vervolgens goed mee om te gaan. “Dat betekent dat we niet doordrammen als iemand psychotisch raakt of praten tegen iemand die in de war is”, zegt een woordvoerster in het Haarlems Dagblad. Verhuizers krijgen bijna wekelijks met dit soort 'lastige klanten' te maken. Bij de Haarlemse firma Baars hebben inmiddels twee medewerkers de opleiding afgerond.

Het verhuizen van psychiatrische patiënten en dementerende ouderen kan voortaan worden uitbesteed aan een gespecialiseerde verhuizer. Mondial movers heeft een speciale opleiding laten ontwikkelen tot ‘zorgverhuizer’. De zorgverhuizer leert ziektebeelden herkennen en er vervolgens goed mee om te gaan. “Dat betekent: niet doordrammen als iemand psychotisch raakt of praten tegen iemand die in de war is”, zegt een woordvoerster in het Haarlems Dagblad. Verhuizers krijgen bijna wekelijks met dit soort ‘lastige klanten’ te maken. Bij de Haarlemse firma Baars hebben inmiddels twee medewerkers de opleiding afgerond.

De twee krachten zijn opgeleid aan het ROC in Alkmaar waar ze speciale lessen hebben gevolgd. In rollenspellen zijn onder meer dagelijkse situaties nagespeeld. Zo is geoefend met een zogenaamd 87-jarige demente vrouw uit een zorginstelling die tegen haar wil naar een andere afdeling moet verhuizen. Ze is in paniek en verzet zich, spuugt en schreeuwt onsamenhangende zinnen. “Maar er zijn ook angstige autisten, verwarde verstandelijk gehandicapten en psychiatrische patienten” , de woordvoerster in het Haarlemse Dagblad.
 

ANBI logo