Eerste vijf proeftuinen van start

Vijf GGZ-instellingen gaan aan de slag in de eerste vijf ‘proeftuinen voor innovatieve vraagsturing in de ggz’. De proeftuinen hebben elk een thema: ‘zorg en begeleiding voor jongeren tot 23 jaar’, ‘zorg bij crisis’, ‘zorg & herstel’ (thuiswonend), ‘nieuwe zorgonderneming’ en ‘langdurende zorg’.
De instellingen gaan hun ideeën vertalen in concrete plannen voor vraagsturing die vanaf 1 januari 2014 in een proeftuin – een praktijksituatie – worden beproefd. Zeventien cliënten- en familieorganisaties, onder welke Ypsilon, leveren ervaringskennis en expertise.

Voor de vijf thema’s zijn maar liefst 28 ideeën ingediend door 26 instellingen. De projectgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van GGZ-cliënten en familieorganisaties, heeft de selectie gemaakt.

Het project ‘Kwaliteit en implementatie van vraagsturing’ is een van de drie projecten uit het programma ‘Werken aan vraagsturing’, het zogenaamde ‘voucherprogramma’, waarin 17 organisaties samenwerken en waarvan Ypsilon de regie heeft. Klik op www.ypsilon.org/voucher voor meer informatie.
Het uiteindelijke doel van vraagsturing is ervoor te zorgen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Waar mogelijk op eigen kracht met steun van de omgeving, maar waar nodig met zorg die écht uitgaat van de vrager en die het hem zo gemakkelijk mogelijk maakt.

De volgende vijf instellingen zijn voor een proeftuin geselecteerd:

  • Proeftuin ‘Zorg en begeleiding voor jongeren tot 23 jaar’: De Bascule, Amsterdam
  • Proeftuin ‘Zorg bij crisis’           :                                  UMC Utrecht, afdeling psychiatrie
  • Proeftuin ‘Zorg & Herstel (thuiswonend)’:                      GGZ Noord-Holland Noord
  • Proeftuin ‘Nieuwe zorgonderneming’:                            Mediant GGz (ontw. basiszorg GGZ)
  • Proeftuin ‘Langdurende zorg’                                        Inforsa, cluster Klinisch Intensief’
ANBI logo