Eigen bijdrage in de GGZ in 2011 van de baan

Er komt aankomend jaar geen eigen bijdrage voor de tweedelijns GGZ. Dat heeft demissionair minister Klink vanochtend aan de Tweede Kamer tijdens een Vervolg Algemeen Overleg toegezegd. Klink heeft elders dekking gevonden voor het gat in de begroting dat anders zou ontstaan. De toezegging betekent een overwinning voor bijvoorbeeld psychotische patienten die anders in 2011 geld zouden moeten betalen voor toch al ongevraagde medicijnen die hun hulpverleners willen voorschrijven.

Het voornemen van Klink leidde tot een massief protest vanuit de Kamer en vanuit het veld. Vanmorgen nog meldde de Zeeuwse GGZ-instelling Emergis dat zij de eigen bijdrage van de patienten voor haar rekening zou gaan nemen en riep andere instellingen op hetzelfde te gaan doen. Lawaai maken, was ook het advies van Ypsilon, die zich aansloot bij acties van onder meer het Landelijk Platform GGZ en de actiegroep van verontruste GGZ-werkers “De GGZ laat zich horen”.

Ondanks het brede verzet wilde Klink de Tweede Kamer aanvankelijk alleen gedeeltelijk tegemoet komen door de eigen bijdrage verlagen naar 90 euro. , maar gelukkig is ook dat nu van de baan. Klink heeft een dekking kunnen vinden. Punt van zorg is dat de toezegging alleen voor aankomend jaar geldt.

Nog onduidelijk daarnaast is hoe het verder gaat met de eigen bijdrage die eerder dit jaar al is ingevoerd voor AWBZ begeleiding/dagbesteding. Daarover zal morgen tijdens de procedurevergadering worden verder gepraat. “Onze verwachtingen zijn daar minder hoog gespannen”, aldus woordvoerder Debora Korporaal van het Landelijk Platform GGz. “Maar als het goed is wordt morgen besloten wat men doet met de petitie en de 5.500 handtekeningen die daartegen zijn ingediend”.  

ANBI logo