Enquete: Politie voelt zich vaak nog machteloos bij verward gedrag

Er is te weinig aandacht voor verward gedrag door psychische problematiek in de opleiding. Agenten hebben er niet mee leren omgaan en voelen zich vaak machteloos. Dat leidt er regelmatig toe dat de politie overgaat tot het gebruik van geweld. Dat blijkt uit een enquête onder ruim duizend agenten waarover Trouw en De Groene Amsterdammer vandaag berichten.

Driekwart van de agenten op straat zegt in de enquête situaties te hebben meegemaakt waarin ze de controle kwijt waren: Ze werden aangevallen door iemand met verward gedrag, of de betrokkene bracht juist zichzelf ernstige schade toe. Vaak moest de politie te lang wachten voordat de ggz ter plaatse kwam, waardoor het risico op ernstig gewonden en doden groot is. Twee maanden terug schoot de politie in Amsterdam nog een bekende Duitse influencer dood, maar er zijn veel meer voorbeelden te geven. “Helaas hebben we ook een collega thuis zitten wiens zoon door de politie werd neergeschoten”, aldus Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter.

In de enquête klinkt opnieuw de roep voor een stroomstootwapen (taser) als optie tussen de pepperspray en het vuurwapen. Wat MIND en Ypsilon betreft is dat een brug te ver als het gaat om psychisch kwetsbare mensen. Zij zien de oplossing vooral in een betere samenwerking tussen politie en ggz en in training van het politiepersoneel. “Ingrijpen in een crisissituatie moet wat MIND betreft altijd gebeuren door iemand met kennis van en ervaring met psychische problematiek. Bij voorkeur een ggz-crisiswerker”, reageert een woordvoerster van MIND op Twitter. Ze benadrukt dat het een taak voor de politie is om verward gedrag te herkennen en goed mee om te gaan door betere training met ervaringsdeskundigen.

Eerder heeft MIND al aangeboden de training aan politiemensen graag te verzorgen. 

ANBI logo