Ervaring met verward gedrag in uw omgeving?

Heeft u in uw omgeving te maken (gehad) met 'verward gedrag'? Het Schakelteam ‘Personen met verward gedrag’ wil graag weten hoe u de zorg of ondersteuning hebt ervaren. Met uw ervaringen onderzoekt het Schakelteam hoe de aanpak van de verschillende gemeenten bij verward gedrag is en hoe deze beter kan. 

De familie heeft in de persoon van Ypsilonlid Joke van de Meulen zitting in het Schakelteam ‘personen met verward gedrag’.

U kunt het Schakelteam helpen om de zorg en ondersteuning bij verward gedrag te verbeteren. Vul de de vragenlijst hieronder in en mail ‘m vóór 29 juli naar monitor@significant.nl. Het invullen duurt ongeveer vijf minuten. Uw input blijft anoniem en is niet te herleiden naar specifieke personen.

Klik hier voor de vragenlijst

Ypsilon maakt deel uit van MIND. MIND is een samenwerking van het Fonds Psychische gezondheid, het Landelijk Platform Psychische Gezondheid (voorheen LPGGz) en korrelatie.

Informatie: www.wijzijnmind.nl

ANBI logo