Expertisecentrum Wonen gaat komen met vraag en aanbod

“Aangeboden: appartement in buitenwijk Uden voor mensen met schizofrenie of een psychotische kwetsbaarheid.” Voor wie op zoek is naar een woning-met-goede-zorg zou een oproep als deze ideaal zijn. Maar de kans dat een dergelijke oproep op een kaartje bij de supermarkt hangt, is niet groot: een mooie woning is, juist voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid ver te zoeken. Met steun van een legaat gaat Ypsilon hier het komende jaar iets aan doen. Het digitale Expertisecentrum Wonen van Ypsilon wordt momenteel volledig herzien en zal onder meer worden uitgebreid met interactieve mogelijkheden. Vooruitlopend hierop zijn inmiddels de eerste oproepen te lezen op www.ypsilon.org/woonoproepen. Daaronder ook de oproep over Uden – want die is wel degelijk echt.

Iedere naaste van iemand met een psychotische kwetsbaarheid weet hoe belangrijk het is om te zorgen voor onderdak en zorg voor later. Eerdere woonvormen in onder meer Almere, Breda en ’s-Hertogenbosch hebben hun succes bewezen. Het initiatief in Uden komt van Chapeau-woonkringen, een stichting die ernaar streeft woningen te laten bouwen voor mensen met schizofrenie. De eerste is bijna rond: naar verwachting wordt in Uden een eerste groep van 16 appartementen al op 1 april 2012 opgeleverd. En er is nog ruimte voor enkele belangstellenden, meldt Chapeau, “dus grijp uw kans!”. De appartementen in Uden, een stad met 35.000 inwoners, hebben elk een woonoppervlak van 80 vierkante meter. Eén appartement zal beschikbaar komen voor gezamenlijk gebruik. De begeleiding  van de bewoners is in handen van ASVZ, die ervaring heeft met dit type bewoners. Belangstellenden kunnen voor meer informatie terecht op www.chapeau-woonkringen.nl en zich aanmelden via info@chapeau-woonkringen.nl.

De stichting heeft een heel concept van ‘woonkringen’ ontwikkeld dat ze landelijk beschikbaar wil stellen. Een Chapeau Woonkring is een groepje zelfstandige woningen, voorzien van extra faciliteiten voor gezamenlijke activiteiten en het bieden van ruggensteun aan de bewoners door professionele begeleiding. Ypsilon is momenteel met Chapeau in gesprek om te komen tot een gezamenlijk landelijk aanbod. De pagina met Vraag & Aanbod op het Ypsilon Expertisecentrum Wonen is nog voorlopig, maar biedt nu al ruimte aan iedereen die een woonproject voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid wil starten of er juist aansluiting bij zoekt.

De Vraag & Aanbod-pagina is te vinden op www.ypsilon.org/woonoproepen.

ANBI logo