Familiebeleid GGZ Friesland, GGZ InGeest en Altrecht bekroond met LPGGz Ster

www.lpggzsterren.nl. Op deze site wordt inzichtelijk gemaakt welke instellingen door het hele land heen hoog scoren op familiebeleid.

De bekroonde instellingen vielen alle op een bepaalde manier op. Zo onderscheidt GGZ InGeest zich door het instellen van een coördinator Familiebeleid en een interne indicator die de prestatie van het familiebeleid meet, maakt GGZ Friesland werk van scholing op de werkvloer en interne audits en scoorde Altrecht al eerder met de Ypsilon Familiester maar start ze nu ook met tevredenheidsonderzoek.

De LPGGz Ster komt voort uit de Ypsilon Familiester die Ypsilon de afgelopen twee jaar uitreikte, maar verschilt wel op twee punten: De LPGGz Ster is GGZ-breed, terwijl de ster van Ypsilon zich specifiek richt op de zorg voor mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose. De beide sterren vullen elkaar bovendien aan omdat bij de Ypsilon Familiester de ervaringen van familieleden de graadmeter waren, en voor de LPGGz Ster juist het instellingsbeleid is doorgelicht.

“Voor mensen met een psychische aandoening bieden familie en naastbetrokkenen veel ondersteuning. Steeds meer GGZ-instellingen zien het belang van deze ondersteuning en ontwikkelen familiebeleid zoals het hebben van een familieraad en een familievertrouwenspersoon. GGZ Friesland, GGZ InGeest en Altrecht werken actief aan een goed familiebeleid”, aldus Ter Avest. “Met de bijbehorende site willen we zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten stimuleren om vanuit cliënten- en familieperspectief de beste zorg te bieden. Hoe meer sterren op de scorekaart, hoe beter!”

In de toekomst onderzoekt het Landelijk Platform GGz meerdere thema’s vanuit kwaliteitscriteria opgesteld door cliënten en families. Dan gaat het om bijvoorbeeld dwang en drang, werk en zorg of inzet van ervaringsdeskundigheid. Het LPGGz heeft eerder LPGGz Sterren uitgedeeld aan de beste zorgaanbieders 2010 en de cliëntvriendelijkste zorgverzekeraar ggz 2011. Door de scores op één overzichtelijke site te presenteren ontstaat keuze-informatie en transparantie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen.

  • Voor meer informatie over de LPGGz Ster klik hier
  • Voor meer informatie over de Ypsilon Familiester klik hier
  • Voor een pdf met vragen en antwoorden over de LPGGz Ster klik hier
  • Voor een interview met de visie van Rita van Maurik (SLKF) op familiebeleid en familieraden klik hier
  • Voor een interview met de visie van Rob Jongejans (LSFVP) op familiebeleid en familievertrouwenspersonen klik hier
ANBI logo